THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

21191
Hôm nayHôm nay28
Tuần nàyTuần này140
Tháng nàyTháng này1612
Số khách trực tuyến 15

Văn phòng Khoa Sư phạm thực hiện theo Quyết định số 768/QĐ-ĐHTV ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Hiệu trưởng  trường Đại học Trà Vinh về việc thành lập Văn phòng Khoa Sư phạm.

1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng khoa

        * Ngoài việc thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng Khoa, Chánh Văn phòng Khoa thực hiện các công việc cụ thể sau đây:

1. Giúp Trưởng khoa nắm được tình hình hoạt động của các bộ môn về việc thực hiện kế hoạch hoạt động; tổng hợp tình hình hoạt động và báo cáo tại các cuộc họp giao ban, báo cáo kế hoạch trong tuần, đề xuất lên Trưởng và Phó Trưởng khoa về công tác quản lý chuyên môn, các quyết định, quy định.

2. Theo dõi, đôn đó, kiểm tra việc thực hiện các quyết định, quy định của Khoa.

3. Lập báo cáo công tác, xây dựng kế hoạch công tác và soạn thảo các văn bản của Văn phòng khoa.

4. Xử lý công văn đi, công văn đến, báo cáo Trưởng khoa và xin ý kiến.

5. Cập nhật hồ sơ nhân sự của Khoa.

2. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Giáo vụ Khoa

* Ngoài việc thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng Khoa và Phó Trưởng khoa, Giáo vụ Khoa có nhiệm vụ:

1. Thu nhận và xử lý việc học lại – thi lại của Học sinh – Sinh viên.

2. Phối hợp với các đơn vị thực hiện các công việc liên quan đến Học sinh– Sinh viên (tiếp nhận đầu khóa, quảng bá, chiêu sinh….)

3. Chuẩn bị tổ chức các các buổi làm việc của Hội đồng (xét điểm rèn luyện và bảo vệ khóa luận, tốt nghiệp…)

4. Chuẩn bị và thực hiện các công việc có liên quan đến xét học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ phòng Công tác sinh viên xét chọn xuất học bổng do các đơn vị tài trợ.

5. Đề nghị thành lập hội đồng (xét điểm rèn luyện, nghiên cứu khoa học, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp) và xếp lịch làm việc của hội đồng.

6. Cung cấp thông tin về các hoạt động đào tạo và thông tin liên quan đến Học sinh – Sinh viên.

7. Phối hợp với các bộ môn sắp xếp tổ chức các buổi báo cáo luận văn tốt nghiệp.

3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thư ký Khoa

* Ngoài việc thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng Khoa và Phó Trưởng khoa, Thư ký khoa có nhiệm vụ:

1. Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ văn bản đến, văn bản đi (công văn, thư, bưu phẩm, tạp chí, thời khóa biểu, …) trong và ngoài Khoa.

         2. Theo dõi và tổng hợp thông tin từ các đơn vị trong và ngoài Khoa.

3. Chuẩn bị tổ chức các cuộc họp của Khoa (máy chiếu, photo tài liệu, nước uống, bánh, trái cây….)

4. Lên lịch họp Văn phòng Khoa.

5. Hoàn tất biên bản tất cả các cuộc họp của Khoa.

6. Quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị, tài sản của Văn phòng Khoa.

7. Phối hợp các phòng, khoa trường tiếp đón khi có khách đến làm việc tại Khoa.

Văn phòng Khoa hiện nay gồm có 02 viên chức, cụ thể như sau:

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL  
 
1. Hồ Đức Huy Chánh Văn phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2. Lê Ngọc Vũ

Viên chức, Thư ký, Tài chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)