TUYỂN SINH 2017-2018

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

1646
Hôm nayHôm nay5
Tuần nàyTuần này97
Tháng nàyTháng này434
Số khách trực tuyến 17
STT Biểu mẫu Ký hiệu
Ghi chú
1
Đơn đề nghị tạm dừng học tập/Bảo lưu kết quả học tập
 
2
Đơn đề nghị được tiếp tục học
 
3
Đơn đề nghị xét chuyển trường
 
4
Đơn đề nghị chuyển ngành học
 
5
Đơn đề nghị xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập
 
6 Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần do có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, GDTC và các môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phụ lục 2  
7
Đơn xin bổ sung, rút học phần môn học
 
8
Phiếu đăng ký tốt nghiệp (Áp dụng cho sinh viên - học sinh các lớp đào tạo theo niên chế) 
 
9
Phiếu đăng ký tốt nghiệp (lần 2)
 
10
Phiếu đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp (Áp dụng cho sinh viên - học sinh các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ)
 
11
Giấy đề nghị xác nhận thời gian công tác xét miễn giảm môn học
 
12
Đơn xin ghép lớp
 
13
Đơn xin mở lớp
 
14
Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp
 
15 Đơn xin cấp lại chứng nhận Tiếng Anh Tải về  
16
Phiếu xác nhận thời gian công tác - tuyển sinh

ĐT-BM-XNTS1

ĐT-BM-XNTS2

1. Liên thông

2. Vừa làm vừa học

17 Phiếu đăng ký dự tuyển văn bằng đại học thứ hai, liên thông và đại học Tải về  
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)