THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

24319
Hôm nayHôm nay5
Tuần nàyTuần này286
Tháng nàyTháng này1091
Số khách trực tuyến 11
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số 11/2017/LT-SP                                                    Trà Vinh, ngày……tháng…….năm…….
                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                          Học kỳ 2, năm học 2016-2017
                               Ngày đánh giá: từ ngày 06/6/2017 đến ngày 13/6/2017
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi Số lượngSV
1 10 Trần Văn Tuân DA16MN Tiếng Việt thực hành 06/06/2017 B31.301 Tối 18:30 24
2 10 Trần Văn Tuân DA16MN Tiếng Việt thực hành 06/06/2017 B31.303 Tối 18:30 24
3 45 Trần Văn Tuân CA15TH Kỹ năng tiếp cận & PTNN 06/06/2017 B31.304 Tối 18:30 25
4 45 Trần Văn Tuân CA15TH Kỹ năng tiếp cận & PTNN 06/06/2017 B31.305 Tối 18:30 24
5 01 Võ Thúy Hồng KT4 Thủ công -Kỹ thuật 09/06/2017 B21.305 Tối 18:30 6
6 02 Nguyễn Quốc Sơn DB14MN11 LL&PP tổ chức HĐ AN cho trẻ em 09/06/2017 B31.301 Tối 18:30 20
7 05 Võ Thanh Hương DF15MN10 Lý luận và PP GDTC cho trẻ em 09/06/2017 B31.305 Tối 18:30 18
8 01 Lâm Thị Bạch Tuyết CA15MN PP hình thành BTTHSĐ cho TE 12/06/2017 B21.304 Tối 18:30 28
9 01 Lâm Thị Bạch Tuyết CA15MN PP hình thành BTTHSĐ cho TE 12/06/2017 B21.307 Tối 18:30 28
10 01 Trần Văn Tuân CA14TH PPDH tiếng Việt cho HSDT ởTH 12/06/2017 B31.303 Tối 18:30 26
11 01 Trần Văn Tuân CA14TH PPDH tiếng Việt cho HSDT ởTH 12/06/2017 B31.304 Tối 18:30 26
12 01 Trần Văn Tuân KT5 Tiếng Việt & PPDH TV nâng cao 13/06/2017 B31.301 Tối 18:30 12
13 01 Võ Thúy Hồng CA15MN PP tổ chức HĐ tạo hình cho TE 13/06/2017 B31.303 Tối 18:30 28
14 01 Võ Thúy Hồng CA15MN PP tổ chức HĐ tạo hình cho TE 13/06/2017 B31.304 Tối 18:30 28
15 01 Nguyễn Quốc Sơn DA16NCT Nhạc lí cơ bản 12/06/2017 E21.208 Tối 18:30 3
Ghi chú:
-  Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
-  Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
-  Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
 LẬP BẢNG                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG
Attachments:
Download this file (LTT6 D1_2017.pdf)LTT6 D1_2017.pdf[ ]176 kB
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)