THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

24319
Hôm nayHôm nay5
Tuần nàyTuần này286
Tháng nàyTháng này1091
Số khách trực tuyến 16
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số 13/2017/LT-SP                                                    Trà Vinh, ngày……tháng…….năm…….
                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                          Học kỳ 2, năm học 2016-2017
                               Ngày đánh giá: từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi Số lượng SV
1 01 Nguyễn Thị Bích Ngọc VB15MN10 PP dạy múa ở trường mầm non 10/07/2017 E21.102 Sáng 10:40 6
2 02 Trần Thị Kim Huệ DB14MN11 Tổ chức các HĐ theo hướng TH 12/07/2017 B21.203 Tối 18:30 20
3 02 Trần Thị Kim Huệ DE15MN10 Tổ chức các HĐ theo hướng TH 12/07/2017 B21.204 Tối 18:30 14
4 01 Võ Thanh Hương VB15MN10 Lý luận và PP GDTC cho trẻ em 12/07/2017 B21.205 Tối 18:30 6
5 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến DF16MN11; VB15MN10 Giao tiếp SP ở trường mầm non 14/07/2017 B21.104 Tối 18:30 27
6 03 Võ Thanh Hương DA14MNB Lý luận và PP GDTC cho trẻ em 14/07/2017 B21.105 Tối 18:30 24
Ghi chú:
-  Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
-  Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
-  Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
 LẬP BẢNG                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG
Attachments:
Download this file (LTD1_T7.pdf)LTD1_T7.pdf[ ]174 kB
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)