THÔNG TIN TUYỂN SINH TVU

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

21191
Hôm nayHôm nay28
Tuần nàyTuần này140
Tháng nàyTháng này1612
Số khách trực tuyến 31
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số 14/2017/LT-SP                                                    Trà Vinh, ngày……tháng…….năm…….
                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                          Học kỳ 2, năm học 2016-2017
                               Ngày đánh giá: từ ngày 17/7/2017 và ngày 18/7/2017
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi Số lượng SV
1 02 Lâm Thị Bạch Tuyết DB14MN11 LL&PP hình thành BTTHSĐ cho TE 17/07/2017 B31.302 Tối 18:30 18
2 04 Dương Thị Thu Ba DA14MNA LL&PP tổ chức HĐ TH cho TE 17/07/2017 B31.303 Tối 18:30 17
3 04 Dương Thị Thu Ba DA14MNA LL&PP tổ chức HĐ TH cho TE 17/07/2017 B31.304 Tối 18:30 17
4 01 Trần Thị Kim Huệ VB15MN10 PT và TC thực hiện CT mầm non 18/07/2017 B31.205 Tối 18:30 6
5 01 Trần Thị Kim Huệ CA15MN PP HD trẻ làm quen với MTXQ 18/07/2017 B31.203 Tối 18:30 27
6 01 Trần Thị Kim Huệ CA15MN PP HD trẻ làm quen với MTXQ 18/07/2017 B31.204 Tối 18:30 27
Ghi chú:
-  Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
-  Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
-  Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
 LẬP BẢNG                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG
Attachments:
Download this file (LTD2_2017.pdf)LTD2_2017.pdf[ ]173 kB
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)