TUYỂN SINH 2019

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

16901
Hôm nayHôm nay40
Tuần nàyTuần này114
Tháng nàyTháng này1541
Số khách trực tuyến 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 18-2018/LT-SP      
                                                               LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                   Học kỳ 2, năm học 2017-2018
                                                   Ngày đánh giá: từ ngày 28/9/2018 đến ngày 05/10/2018
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 03 Liêu Thanh Tâm DA16MN ứng dụng CNTT trong GD mầm non 28/09/2018 C11.309 Sáng 7:00 24
2 01 Liêu Thanh Tâm DA16MN-DB15MN10 ứng dụng CNTT trong GD mầm non 29/09/2018 C11.309 Sáng 7:00 25
3 1 Nguyễn Thị Kim Biên DF17TH10 Âm nhạc 1 04/10/2018 E21.111 Tối 18:30 26
4 410 Nguyễn Thị Kim Biên DF17MN10 LL và PP tổ chức HĐAN cho TE 05/10/2018 E21.111 Tối 18:30 11
Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)