TUYỂN SINH 2019

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

16900
Hôm nayHôm nay39
Tuần nàyTuần này113
Tháng nàyTháng này1540
Số khách trực tuyến 4
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 19-2018/LT-SP      
                                                               LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                   Học kỳ 1, năm học 2018-2019
                                                   Ngày đánh giá: từ ngày 17/10/2018 đến ngày 02/11/2018

TT

Nhóm

CBGD

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Buổi thi

Giờ thi

SL SV

1

04

Liêu Thanh Tâm

DA15MN

ứng dụng CNTT trong GD mầm non

17/10/2018

C11.309

Sáng

7:00

25

2

01

Lâm Thị Bạch Tuyết

DF17MN10

Toán cơ sở

26/10/2018

E21.211

Tối

18:30

18

3

02

Trần Thị Kim Huệ

DE17MN10

Tổ chức các HĐ theo hướng TH

22/10/2018

E21.211

Tối

18:30

8

4

02

Trần Thị Kim Huệ

DE17MN10

Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN

23/10/2018

E21.212

Tối

18:30

8

5

410

Hồ Đức Huy

DF17MN10

Bệnh học trẻ em

23/10/2018

E21.210

Tối

18:30

15

6

401

Nguyễn Trọng Lăng

DF17TH10

Giáo dục kỹ năng sống ở tiểu học

23/10/2018

E21.211

Tối

18:30

26

7

1

Nguyễn Thị Kim Biên

CA17MN

Âm nhạc và múa

01/11/2018

D61.206

Chiều

13:50

38

8

1

Nguyễn Thị Kim Biên

DA15MN

PP dạy múa ở trường mầm non

02/11/2018

D61.302

Sáng

7:00

55

Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG

 

KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)