TUYỂN SINH 2019

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

16900
Hôm nayHôm nay39
Tuần nàyTuần này113
Tháng nàyTháng này1540
Số khách trực tuyến 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 20-2018/LT-SP      
                                                               LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                   Học kỳ 1, năm học 2018-2019
                                                   Ngày đánh giá: từ ngày 23/10/2018 đến ngày 29/10/2018
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 02 Liêu Thanh Tâm DA15MN ứng dụng CNTT trong GD mầm non 23/10/2018 C11.309 Sáng 7:00 29
2 01 Võ Thúy Hồng DF17TH10

PP dạy học Thủ công -Kỹ thuật

26/10/2018 E21.210 Tối 18:30 27
3 01 Lâm Thị Bạch Tuyết DF17MN10 Toán cơ sở 26/10/2018 E21.211 Tối 18:30 18
4 02 Liêu Thị Thùy Trang DA15MN, DB15MN10 Giáo dục gia đình 29/10/2018 E21.210 Tối 18:30 29
5 02 Liêu Thị Thùy Trang DA15MN Giáo dục gia đình 29/10/2018 E21.211 Tối 18:30 28
Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)