TUYỂN SINH 2019

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

16900
Hôm nayHôm nay39
Tuần nàyTuần này113
Tháng nàyTháng này1540
Số khách trực tuyến 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                      Số: 21-2018/LT-SP       
                                                               LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN 
                                                                   Học kỳ 1, năm học 2018-2019 
                                                   Ngày đánh giá: từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018

TT

Nhóm

CBGD

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Buổi thi

Giờ thi

SL SV

1

02

Liêu Thị Thùy Trang

DA15MN

Giáo dục hòa nhập

12/11/2018

E21.210

Tối

18:30

27

2

02

Liêu Thị Thùy Trang

DA15MN

Giáo dục hòa nhập

12/11/2018

E21.211

Tối

18:30

26

3

01

Liêu Thị Thùy Trang

CA16MN

Giáo dục hòa nhập

12/11/2018

E21.212

Tối

18:30

21

4

01

Liêu Thị Thùy Trang

CA16MN

Giáo dục hòa nhập

12/11/2018

E21.213

Tối

18:30

20

5

01

Đặng Huỳnh Mai

DA15MN

Quản lý giáo dục mầm non

13/11/2018

E21.210

Tối

18:30

28

6

01

Đặng Huỳnh Mai

DA15MN

Quản lý giáo dục mầm non

13/11/2018

E21.211

Tối

18:30

27

7

01

Hồ Đức Huy

DA17TH

Sinh lý học lứa tuổi tiểu học

13/11/2018

E21.212

Tối

18:30

24

8

01

Hồ Đức Huy

DA17MN

Sinh lý trẻ em

14/11/2018

E21.210

Tối

18:30

20

9

01

Hồ Đức Huy

DA17MN

Sinh lý trẻ em

14/11/2018

E21.213

Tối

18:30

19

10

01

Nguyễn Trọng Lăng

DA15MN

Lịch sử giáo dục mầm non

14/11/2018

E21.210

Tối

18:30

28

11

01

Nguyễn Trọng Lăng

DA15MN

Lịch sử giáo dục mầm non

14/11/2018

E21.211

Tối

18:30

27

12

02

Võ Hoàng Khải

DE17MN10;  DB15MN10

Quản lý HCNN & Quản lý GDĐT

16/11/2018

E21.212

Tối

18:30

10

13

01

Phạm Thị Mỹ Duyên

DA18MN

Môi trường và phát triển

16/11/2018

E21.210

Tối

18:30

32

14

01

Thái Văn Long

DF17TH10

Lịch sử giáo dục Việt Nam

16/11/2018

E21.211

Tối

18:30

27

Ghi chú: 
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi. 
Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định. 
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ. 
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      Số: 19-2018/LT-SP       

                                                               LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN 

                                                                   Học kỳ 1, năm học 2018-2019 

                                                   Ngày đánh giá: từ ngày 17/10/2018 đến ngày 02/11/2018

 

TT

Nhóm

CBGD

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Buổi thi

Giờ thi

SL SV

1

02

Liêu Thị Thùy Trang

DA15MN

Giáo dục hòa nhập

12/11/2018

E21.210

Tối

18:30

27

2

02

Liêu Thị Thùy Trang

DA15MN

Giáo dục hòa nhập

12/11/2018

E21.211

Tối

18:30

26

3

01

Liêu Thị Thùy Trang

CA16MN

Giáo dục hòa nhập

12/11/2018

E21.212

Tối

18:30

21

4

01

Liêu Thị Thùy Trang

CA16MN

Giáo dục hòa nhập

12/11/2018

E21.213

Tối

18:30

20

5

01

Đặng Huỳnh Mai

DA15MN

Quản lý giáo dục mầm non

13/11/2018

E21.210

Tối

18:30

28

6

01

Đặng Huỳnh Mai

DA15MN

Quản lý giáo dục mầm non

13/11/2018

E21.211

Tối

18:30

27

7

01

Hồ Đức Huy

DA17TH

Sinh lý học lứa tuổi tiểu học

13/11/2018

E21.212

Tối

18:30

24

8

01

Hồ Đức Huy

DA17MN

Sinh lý trẻ em

14/11/2018

E21.210

Tối

18:30

20

9

01

Hồ Đức Huy

DA17MN

Sinh lý trẻ em

14/11/2018

E21.213

Tối

18:30

19

10

01

Nguyễn Trọng Lăng

DA15MN

Lịch sử giáo dục mầm non

14/11/2018

E21.210

Tối

18:30

28

11

01

Nguyễn Trọng Lăng

DA15MN

Lịch sử giáo dục mầm non

14/11/2018

E21.211

Tối

18:30

27

12

02

Võ Hoàng Khải

DE17MN10;  DB15MN10

Quản lý HCNN & Quản lý GDĐT

16/11/2018

E21.212

Tối

18:30

10

13

01

Phạm Thị Mỹ Duyên

DA18MN

Môi trường và phát triển

16/11/2018

E21.210

Tối

18:30

32

14

01

Thái Văn Long

DF17TH10

Lịch sử giáo dục Việt Nam

16/11/2018

E21.211

Tối

18:30

27

Ghi chú: 

- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi. 

Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định. 

- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ. 

                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG

KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)