TUYỂN SINH 2019

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

16897
Hôm nayHôm nay36
Tuần nàyTuần này110
Tháng nàyTháng này1537
Số khách trực tuyến 7
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 22-2018/LT-SP      
                                                               LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                   Học kỳ 1, năm học 2018-2019
                                                   Ngày đánh giá: từ ngày 05/12/2018 đến ngày 14/12/2018
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA17MN Tâm lý học xã hội 05/12/2018 E21.210 Tối 18:30 20
2 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA17MN Tâm lý học xã hội 05/12/2018 E21.211 Tối 18:30 19
3 01 Trần Thị Kim Huệ DA16MN Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 05/12/2018 E21.212 Tối 18:30 22
4 01 Trần Thị Kim Huệ DA16MN Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 05/12/2018 E21.213 Tối 18:30 21
5 02 Liêu Thị Thùy Trang DA16MN Đánh giá trong GD mầm non 06/12/2018 E21.212 Tối 18:30 22
6 02 Liêu Thị Thùy Trang DA16MN Đánh giá trong GD mầm non 06/12/2018 E21.213 Tối 18:30 21
7 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến CA16MN Nghề giáo viên mầm non 06/12/2018 E21.210 Tối 18:30 21
8 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến CA16MN Nghề giáo viên mầm non 06/12/2018 E21.211 Tối 18:30 20
9 01 Nguyễn Quốc Sơn CA16MN PP TC HĐ âm nhạc cho trẻ em 07/12/2018 E21.210 Tối 18:30 20
10 01 Nguyễn Quốc Sơn CA16MN PP TC HĐ âm nhạc cho trẻ em 07/12/2018 E21.211 Tối 18:30 20
11 01 Dương Thị Thu Ba CA17MN Dinh dưỡng trẻ em 07/12/2018 E21.212 Tối 18:30 19
12 01 Dương Thị Thu Ba CA17MN Dinh dưỡng trẻ em 07/12/2018 E21.213 Tối 18:30 19
13 01 Trần Thị Kim Huệ CA16MN PP GD thể chất cho trẻ em 10/12/2018 E21.212 Tối 18:30 20
14 01 Trần Thị Kim Huệ CA16MN PP GD thể chất cho trẻ em 10/12/2018 E21.213 Tối 18:30 19
15 01 Nguyễn Trọng Lăng DA17SNV Tâm lý học sư phạm 10/12/2018 E21.211 Tối 18:30 6
16 01 Nguyễn Anh Tuấn DF17TH10 Đạo đức và PP GDĐĐ ở tiểu học 10/12/2018 E21.210 Tối 18:30 30
17 01 Tô Hoàng Tuấn DA15MN Quản lý HCNN & Quản lý GDĐT 11/12/2018 E21.212 Tối 18:30 28
18 01 Tô Hoàng Tuấn DA15MN Quản lý HCNN & Quản lý GDĐT 11/12/2018 E21.213 Tối 18:30 27
19 01 Phan Thị Nở CA16MN PP cho trẻ làm quen với VH TN 11/12/2018 E21.210 Tối 18:30 20
20 01 Phan Thị Nở CA16MN PP cho trẻ làm quen với VH TN 11/12/2018 E21.211 Tối 18:30 19
21 02 Liêu Thị Thùy Trang CA16MN Đánh giá trong GD mầm non 12/12/2018 E21.210 Tối 18:30 21
22 02 Liêu Thị Thùy Trang CA16MN Đánh giá trong GD mầm non 12/12/2018 E21.211 Tối 18:30 20
23 01 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DA17TH Tiếng Việt 2 12/12/2018 E21.212 Tối 18:30 24
24 01 Dương Thị Thu Ba DE17MN10;  DB15MN10 LL&PP tổ chức HĐ TH cho TE 13/12/2018 E21.211 Tối 18:30 10
25 01 Phan Thị Nở DF17MN10 PP cho trẻ làm quen với VHTN 13/12/2018 E21.212 Tối 18:30 15
26 01 Phan Thị Nở CA17MN Văn học thiếu nhi và đọc kể DC 13/12/2018 E21.201 Tối 18:30 19
27 01 Phan Thị Nở CA17MN Văn học thiếu nhi và đọc kể DC 13/12/2018 E21.202 Tối 18:30 19
28 04 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA16MN;  DA17QLNN Phương pháp NC khoa học 14/12/2018 E21.210 Tối 18:30 23
29 04 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA16MN;  DA17QLNN Phương pháp NC khoa học 14/12/2018 E21.211 Tối 18:30 23
Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)