TUYỂN SINH 2019

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

31090
Hôm nayHôm nay14
Tuần nàyTuần này65
Tháng nàyTháng này1165
Số khách trực tuyến 6
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 11-2019/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                       Học kỳ 2, năm học 2018-2019
                                                                      Ngày đánh giá: từ ngày 24/8/2019 đến ngày 25/8/2019
    
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 12 Dương Thị Thu Ba DE17MN LL&PP tổ chức HĐ TH cho TE 24/08/2019 E21.210 Sáng 7:50 19
2 12 Dương Thị Thu Ba DE17MN LL&PP tổ chức HĐ TH cho TE 24/08/2019 E21.211 Sáng 7:50 19
3 04 Trần Văn Tuân DE18TH04 Tiếng Việt 2 24/08/2019 E21.111 Sáng 7:50 25
4 04 Trần Văn Tuân DE18TH04 Tiếng Việt 2 24/08/2019 E21.213 Sáng 7:50 25
5 01 Võ Thanh Hương KT4 Tâm lý học trẻ em 1 24/08/2019 E21.111 Sáng 9:50 9
6 2001 Nguyễn Thị Hoàng Yến DE18TH04 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 24/08/2019 E21.210 Sáng 9:50 28
7 2001 Nguyễn Thị Hoàng Yến DE18TH04 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 24/08/2019 E21.211 Sáng 9:50 28
8 02 Hồ Đức Huy DF18TH04 PP Dạy học Tự nhiên - Xã hội 24/08/2019 E21.210 Chiều 13:50 31
9 02 Hồ Đức Huy DF18TH04 PP Dạy học Tự nhiên - Xã hội 24/08/2019 E21.211 Chiều 13:50 29
10 02 Hồ Đức Huy DF18TH04 PP Dạy học Tự nhiên - Xã hội 24/08/2019 E21.111 Chiều 13:50 30
11 03 Nghi Minh Hoàn DE18TH04 Toán 4 24/08/2019 E31.401 Chiều 13:50 28
12 03 Nghi Minh Hoàn DE18TH04 Toán 4 24/08/2019 E21.203 Chiều 13:50 28
13 04 Trần Thị Thanh Nhàn DF18THB10 Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học 25/08/2019 E21.210 Sáng 7:50 22
14 01 Nguyễn Trọng Lăng DE18TH04 Phương pháp NC khoa học GD 25/08/2019 E21.211 Sáng 7:50 25
15 01 Nguyễn Trọng Lăng DE18TH04 Phương pháp NC khoa học GD 25/08/2019 E21.111 Sáng 7:50 25
16 01 Nguyễn Quốc Sơn DE17MN10; DF17MN10 LL và PP tổ chức HĐAN cho TE 25/08/2019 E21.213 Sáng 7:50 12
17 04 Nguyễn Thị Hương Giang DF18THB10 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 1 25/08/2019 E21.111 Sáng 9:50 26
18 05 Nguyễn Văn Sia DE18TH04 Lịch sử giáo dục Việt Nam 25/08/2019 E21.210 Sáng 9:50 25
19 05 Nguyễn Văn Sia DE18TH04 Lịch sử giáo dục Việt Nam 25/08/2019 E21.211 Sáng 9:50 25
20 01 Nghi Minh Hoàn DE18TH04 Toán nâng cao 25/08/2019 E21.210 Chiều 13:50 28
21 01 Nghi Minh Hoàn DE18TH04 Toán nâng cao 25/08/2019 E21.211 Chiều 13:50 28
22 01 Phan Hữu Phúc DF18THA10 Giáo dục môi trường ở TH 25/08/2019 E21.111 Chiều 13:50 28
23 01 Phan Hữu Phúc DF18THA10 Giáo dục môi trường ở TH 25/08/2019 E21.213 Chiều 13:50 28
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)