TUYỂN SINH 2019

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

31090
Hôm nayHôm nay14
Tuần nàyTuần này65
Tháng nàyTháng này1165
Số khách trực tuyến 26
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 12-2019/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                       Học kỳ 2, năm học 2018-2019
                                                                      Ngày đánh giá: từ ngày 31/8/2019 đến ngày 01/9/2019
    
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 01 Nguyễn Văn Sia DF18THA10 Lịch sử giáo dục Việt Nam 31/08/2019 E21.210 Chiều 13:00 31
2 01 Nguyễn Văn Sia DF18THA10 Lịch sử giáo dục Việt Nam 31/08/2019 E21.211 Chiều 13:00 25
3 02 Trần Thị Thanh Nhàn DF18THB10 Giao tiếp sư phạm ở trường tiểu học 31/08/2019 E21.212 Chiều 13:00 25
4 02 Liêu Thị Thùy Trang DF18THB10
Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp ở TH
31/08/2019 E21.212 Chiều 15:00 25
5 03 Liêu Thị Thùy Trang DE18TH04 Lý luận dạy học TH & LL GD TH 31/08/2019 E21.210 Chiều 15:00 25
6 03 Liêu Thị Thùy Trang DE18TH04 Lý luận dạy học TH & LL GD TH 31/08/2019 E21.211 Chiều 15:00 25
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)