TUYỂN SINH 2019

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

31090
Hôm nayHôm nay14
Tuần nàyTuần này65
Tháng nàyTháng này1165
Số khách trực tuyến 13
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 13-2019/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                       Học kỳ 1, năm học 2019-2020
                                                                      Ngày đánh giá: từ ngày 19/10/2019 đến ngày 22/10/2019

    

TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 8 Nguyễn Thị Kim Biên DE17MN10 PP dạy múa ở trường mầm non (Thực hành) 19/10/2019 D61.301 Tối 18:30 9
2 02 Võ Thanh Hương DA17MN Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 21/10/2019 E21.210 Tối 18:30 19
3 02 Võ Thanh Hương DA17MN Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 21/10/2019 E21.211 Tối 18:30 19
4 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA19MN Giáo dục học đại cương 21/10/2019 E21.212 Tối 18:30 30
5 02 Nguyễn Tấn Phát DE18MN10 Tổ chức HĐ vui chơi cho trẻ 21/10/2019 E21.213 Tối 18:30 15
6 01 Võ Thúy Hồng DF18THA10 Mỹ thuật 1 22/10/2019 E21.210 Tối 18:30 28
7 01 Võ Thúy Hồng DF18THA10 Mỹ thuật 1 22/10/2019 E21.211 Tối 18:30 28
8 01 Trần Văn Tuân DE18MN10 Mĩ học đại cương 22/10/2019 E21.212 Tối 18:30 15
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)