TUYỂN SINH 2019

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

31090
Hôm nayHôm nay14
Tuần nàyTuần này65
Tháng nàyTháng này1165
Số khách trực tuyến 30
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 14-2019/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                       Học kỳ 1, năm học 2019-2020
                                                                      Ngày đánh giá: từ ngày 03/11/2019 đến ngày 09/11/2019

    

TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 02 Nghi Minh Hoàn DF19TH08 Toán 3 03/11/2019 E21.207 Chiều 13:50 24
2 02 Nghi Minh Hoàn DF19TH08 Toán 3 03/11/2019 E21.207 Chiều 13:50 24
3 02 Nghi Minh Hoàn DF19TH08 Toán 3 03/11/2019 E21.201 Chiều 13:50 23
4 07 Nguyễn Kinh Danh DE18TH04 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 1 03/11/2019 E21.107 Chiều 13:50 25
5 07 Nguyễn Kinh Danh DE18TH04 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 1 03/11/2019 E21.111 Chiều 13:50 25
6 03 Lâm Thị Bạch Tuyết DF19THB06 Toán 2 04/11/2019 E21.210 Tối 18:30 28
7 03 Lâm Thị Bạch Tuyết DF19THB06 Toán 2 04/11/2019 E21.211 Tối 18:30 28
8 05 Trần Văn Tuân DF19THC06 Văn học 2 04/11/2019 E21.212 Tối 18:30 26
9 05 Trần Văn Tuân DF19THC06 Văn học 2 04/11/2019 E21.213 Tối 18:30 25
10 1 Nguyễn Tấn Phát DE18MN10 Tổ chức HĐ vui chơi cho trẻ 05/11/2019 E21.212 Tối 18:30 15
11 1 Nguyễn Thị Kim Biên DF19THB06 Âm nhạc 1 (Thực hành) 05/11/2019 D61.402 Tối 18:30 54
12 04 Trần Thị Thanh Nhàn DF19THA06 Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp ở tiểu học 05/11/2019 E21.210 Tối 18:30 24
13 04 Trần Thị Thanh Nhàn DF19THA06 Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp ở tiểu học 05/11/2019 E21.211 Tối 18:30 25
14 03 Nguyễn Trọng Lăng DF18THB10 Đạo đức và PP GDĐĐ ở tiểu học 05/11/2019 E21.213 Tối 18:30 25
15 07 Phan Thị Nở DF18TH04 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 06/11/2019 E21.210 Tối 18:30 22
16 07 Phan Thị Nở DF18TH04 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 06/11/2019 E21.211 Tối 18:30 21
17 06 Nguyễn Trọng Lăng DF18THB10 Giáo dục kỹ năng sống ở tiểu học 06/11/2019 E21.213 Tối 18:30 25
18 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA19MN Môi trường và phát triển 07/11/2019 E21.213 Tối 18:30 30
19 01 Trần Văn Tuân DA17TH Rèn luyện NVSP thường xuyên 2 07/11/2019 E21.212 Tối 18:30 24
20 02 Nghi Minh Hoàn DF19THA06 Toán 3 07/11/2019 E21.211 Tối 18:30 28
21 02 Nghi Minh Hoàn DF19THA06 Toán 3 07/11/2019 E21.210 Tối 18:30 27
22 01 Liêu Thị Thùy Trang DF19THC06 Giao tiếp sư phạm ở trường tiểu học 08/11/2019 E21.211 Tối 18:30 24
23 01 Liêu Thị Thùy Trang DF19THC06 Giao tiếp sư phạm ở trường tiểu học 08/11/2019 E21.210 Tối 18:30 25
24 8 Nguyễn Tấn Phát DE17MN10 Trò chơi dân gian cho trẻ 08/11/2019 E21.213 Tối 18:30 8
25 01 Lâm Thị Bạch Tuyết DB19TH06 Toán 1 08/11/2019 E21.212 Tối 18:30 12
26 02 Thái Văn Long DB19TH06 Lịch sử giáo dục Việt Nam 09/11/2019 E21.204 Sáng 7:00 19
27 01 Hồ Đức Huy DA18TH Sinh lý học lứa tuổi tiểu học 09/11/2019 E21.111 Sáng 7:00 22
28 01 Phan Thị Nở DA17CTH Phương pháp giảng dạy chính trị học 09/11/2019 E21.212 Sáng 9:00 31
29 01 Thái Văn Long DB19TH06 Những vấn đề chung của GD học 09/11/2019 E21.211 Sáng 9:00 20
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
 
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)