TUYỂN SINH 2019

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

26392
Hôm nayHôm nay18
Tuần nàyTuần này71
Tháng nàyTháng này893
Số khách trực tuyến 6
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 14-2019/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                       Học kỳ 1, năm học 2019-2020
                                                                      Ngày đánh giá: từ ngày 03/11/2019 đến ngày 09/11/2019

    

TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 02 Nghi Minh Hoàn DF19TH08 Toán 3 03/11/2019 E21.207 Chiều 13:50 24
2 02 Nghi Minh Hoàn DF19TH08 Toán 3 03/11/2019 E21.207 Chiều 13:50 24
3 02 Nghi Minh Hoàn DF19TH08 Toán 3 03/11/2019 E21.201 Chiều 13:50 23
4 07 Nguyễn Kinh Danh DE18TH04 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 1 03/11/2019 E21.107 Chiều 13:50 25
5 07 Nguyễn Kinh Danh DE18TH04 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 1 03/11/2019 E21.111 Chiều 13:50 25
6 03 Lâm Thị Bạch Tuyết DF19THB06 Toán 2 04/11/2019 E21.210 Tối 18:30 28
7 03 Lâm Thị Bạch Tuyết DF19THB06 Toán 2 04/11/2019 E21.211 Tối 18:30 28
8 05 Trần Văn Tuân DF19THC06 Văn học 2 04/11/2019 E21.212 Tối 18:30 26
9 05 Trần Văn Tuân DF19THC06 Văn học 2 04/11/2019 E21.213 Tối 18:30 25
10 1 Nguyễn Tấn Phát DE18MN10 Tổ chức HĐ vui chơi cho trẻ 05/11/2019 E21.212 Tối 18:30 15
11 1 Nguyễn Thị Kim Biên DF19THB06 Âm nhạc 1 (Thực hành) 05/11/2019 D61.402 Tối 18:30 54
12 04 Trần Thị Thanh Nhàn DF19THA06 Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp ở tiểu học 05/11/2019 E21.210 Tối 18:30 24
13 04 Trần Thị Thanh Nhàn DF19THA06 Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp ở tiểu học 05/11/2019 E21.211 Tối 18:30 25
14 03 Nguyễn Trọng Lăng DF18THB10 Đạo đức và PP GDĐĐ ở tiểu học 05/11/2019 E21.213 Tối 18:30 25
15 07 Phan Thị Nở DF18TH04 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 06/11/2019 E21.210 Tối 18:30 22
16 07 Phan Thị Nở DF18TH04 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 06/11/2019 E21.211 Tối 18:30 21
17 06 Nguyễn Trọng Lăng DF18THB10 Giáo dục kỹ năng sống ở tiểu học 06/11/2019 E21.213 Tối 18:30 25
18 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA19MN Môi trường và phát triển 07/11/2019 E21.213 Tối 18:30 30
19 01 Trần Văn Tuân DA17TH Rèn luyện NVSP thường xuyên 2 07/11/2019 E21.212 Tối 18:30 24
20 02 Nghi Minh Hoàn DF19THA06 Toán 3 07/11/2019 E21.211 Tối 18:30 28
21 02 Nghi Minh Hoàn DF19THA06 Toán 3 07/11/2019 E21.210 Tối 18:30 27
22 01 Liêu Thị Thùy Trang DF19THC06 Giao tiếp sư phạm ở trường tiểu học 08/11/2019 E21.211 Tối 18:30 24
23 01 Liêu Thị Thùy Trang DF19THC06 Giao tiếp sư phạm ở trường tiểu học 08/11/2019 E21.210 Tối 18:30 25
24 8 Nguyễn Tấn Phát DE17MN10 Trò chơi dân gian cho trẻ 08/11/2019 E21.213 Tối 18:30 8
25 01 Lâm Thị Bạch Tuyết DB19TH06 Toán 1 08/11/2019 E21.212 Tối 18:30 12
26 02 Thái Văn Long DB19TH06 Lịch sử giáo dục Việt Nam 09/11/2019 E21.204 Sáng 7:00 19
27 01 Hồ Đức Huy DA18TH Sinh lý học lứa tuổi tiểu học 09/11/2019 E21.111 Sáng 7:00 22
28 01 Phan Thị Nở DA17CTH Phương pháp giảng dạy chính trị học 09/11/2019 E21.212 Sáng 9:00 31
29 01 Thái Văn Long DB19TH06 Những vấn đề chung của GD học 09/11/2019 E21.211 Sáng 9:00 20
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
 
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)