TUYỂN SINH 2017-2018

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

6342
Hôm nayHôm nay26
Tuần nàyTuần này56
Tháng nàyTháng này754
Số khách trực tuyến 18
           TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 24-2017/LT-SP
LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
Ngày đánh giá: từ ngày 16/12/2017 đến ngày 28/12/2017
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 01 Liêu Thị Thùy Trang VB15MN10 Giáo dục hòa nhập 16/12/2017 E21.211 Sáng 9:00 6
2 02 Trần Thị Kim Huệ CA15MN PT và TC thực hiện CT mầm non 18/12/2017 E21.201 Tối 18:30 28
3 02 Trần Thị Kim Huệ CA15MN PT và TC thực hiện CT mầm non 18/12/2017 E21.202 Tối 18:30 28
4 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA16MN Tâm lý học trẻ em 1 19/12/2017 E21.201 Tối 18:30 23
5 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA16MN Tâm lý học trẻ em 1 19/12/2017 E21.202 Tối 18:30 22
6 02 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu CA15TH Tiếng Việt & PPDH TV nâng cao 19/12/2017 E21.203 Tối 18:30 24
7 02 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu CA15TH Tiếng Việt & PPDH TV nâng cao 19/12/2017 E21.204 Tối 18:30 24
8 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA16QDL Tâm lý và kỹ năng giao tiếp du khách 22/12/2017 E21.201 Tối 18:30 31
9 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA16MN Tâm lý học xã hội 22/12/2017 E21.202 Tối 18:30 23
10 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA16MN Tâm lý học xã hội 22/12/2017 E21.203 Tối 18:30 22
11 02 Nguyễn Trọng Lăng DA16SNV Tâm lý học sư phạm 26/12/2017 E21.201 Tối 18:30 14
12 02 Nguyễn Trọng Lăng CA15TH Phương pháp NCKH giáo dục 28/12/2017 E21.102 Sáng 7:00 48
Ghi chú:
-  Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
-  Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
-  Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                             TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)