TUYỂN SINH 2017-2018

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

11588
Hôm nayHôm nay21
Tuần nàyTuần này68
Tháng nàyTháng này334
Số khách trực tuyến 3
           TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 24-2017/LT-SP
LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
Ngày đánh giá: từ ngày 16/12/2017 đến ngày 28/12/2017
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 01 Liêu Thị Thùy Trang VB15MN10 Giáo dục hòa nhập 16/12/2017 E21.211 Sáng 9:00 6
2 02 Trần Thị Kim Huệ CA15MN PT và TC thực hiện CT mầm non 18/12/2017 E21.201 Tối 18:30 28
3 02 Trần Thị Kim Huệ CA15MN PT và TC thực hiện CT mầm non 18/12/2017 E21.202 Tối 18:30 28
4 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA16MN Tâm lý học trẻ em 1 19/12/2017 E21.201 Tối 18:30 23
5 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA16MN Tâm lý học trẻ em 1 19/12/2017 E21.202 Tối 18:30 22
6 02 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu CA15TH Tiếng Việt & PPDH TV nâng cao 19/12/2017 E21.203 Tối 18:30 24
7 02 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu CA15TH Tiếng Việt & PPDH TV nâng cao 19/12/2017 E21.204 Tối 18:30 24
8 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA16QDL Tâm lý và kỹ năng giao tiếp du khách 22/12/2017 E21.201 Tối 18:30 31
9 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA16MN Tâm lý học xã hội 22/12/2017 E21.202 Tối 18:30 23
10 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA16MN Tâm lý học xã hội 22/12/2017 E21.203 Tối 18:30 22
11 02 Nguyễn Trọng Lăng DA16SNV Tâm lý học sư phạm 26/12/2017 E21.201 Tối 18:30 14
12 02 Nguyễn Trọng Lăng CA15TH Phương pháp NCKH giáo dục 28/12/2017 E21.102 Sáng 7:00 48
Ghi chú:
-  Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
-  Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
-  Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                             TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)