TUYỂN SINH 2017-2018

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

11592
Hôm nayHôm nay25
Tuần nàyTuần này72
Tháng nàyTháng này338
Số khách trực tuyến 2
           TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 25-2017/LT-SP
LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
Ngày đánh giá: từ ngày 02/01/2018 đến ngày 03/01/2018
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 05 Võ Thúy Hồng DF 16MN11 LL&PP tổ chức HĐ TH cho TE 02/01/2018 E21.201 Tối 18:30 21
2 03 Trần Thị Kim Huệ DA15MN LL&PP HD trẻ làm quen với MTXQ 02/01/2018 E21.202 Tối 18:30 29
3 03 Trần Thị Kim Huệ DA15MN LL&PP HD trẻ làm quen với MTXQ 02/01/2018 E21.203 Tối 18:30 29
4 11 Liêu Thị Thùy Trang DB14MN11 Đánh giá trong GD mầm non 02/01/2018 E21.102 Tối 18:30 16
5 04 Liêu Thị Thùy Trang DA16MN Giáo dục học mầm non 03/01/2018 E31.204 Tối 18:30 23
6 04 Liêu Thị Thùy Trang DA16MN Giáo dục học mầm non 03/01/2018 E31.401 Tối 18:30 22
7 01 Trần Thị Kim Huệ DB15MN10 Vệ sinh trẻ em 03/01/2018 E21.201 Tối 18:30 2
8 03 Liêu Thị Thùy Trang CA16MN Giáo dục học mầm non 03/01/2018 E21.201  Tối 18:30 22
9 03 Liêu Thị Thùy Trang CA16MN Giáo dục học mầm non 03/01/2018 E21.202 Tối 18:30 21
10 410 Phan Thị Nở DF17MN10 Lý luận dạy học mầm non 03/01/2018 E21.203 Tối 18:30 16
 Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
-- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
-Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                             TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)