TUYỂN SINH 2017-2018

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

6342
Hôm nayHôm nay26
Tuần nàyTuần này56
Tháng nàyTháng này754
Số khách trực tuyến 18
           TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 25-2017/LT-SP
LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
Ngày đánh giá: từ ngày 02/01/2018 đến ngày 03/01/2018
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 05 Võ Thúy Hồng DF 16MN11 LL&PP tổ chức HĐ TH cho TE 02/01/2018 E21.201 Tối 18:30 21
2 03 Trần Thị Kim Huệ DA15MN LL&PP HD trẻ làm quen với MTXQ 02/01/2018 E21.202 Tối 18:30 29
3 03 Trần Thị Kim Huệ DA15MN LL&PP HD trẻ làm quen với MTXQ 02/01/2018 E21.203 Tối 18:30 29
4 11 Liêu Thị Thùy Trang DB14MN11 Đánh giá trong GD mầm non 02/01/2018 E21.102 Tối 18:30 16
5 04 Liêu Thị Thùy Trang DA16MN Giáo dục học mầm non 03/01/2018 E31.204 Tối 18:30 23
6 04 Liêu Thị Thùy Trang DA16MN Giáo dục học mầm non 03/01/2018 E31.401 Tối 18:30 22
7 01 Trần Thị Kim Huệ DB15MN10 Vệ sinh trẻ em 03/01/2018 E21.201 Tối 18:30 2
8 03 Liêu Thị Thùy Trang CA16MN Giáo dục học mầm non 03/01/2018 E21.201  Tối 18:30 22
9 03 Liêu Thị Thùy Trang CA16MN Giáo dục học mầm non 03/01/2018 E21.202 Tối 18:30 21
10 410 Phan Thị Nở DF17MN10 Lý luận dạy học mầm non 03/01/2018 E21.203 Tối 18:30 16
 Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
-- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
-Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                             TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)