TUYỂN SINH 2017-2018

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

11592
Hôm nayHôm nay25
Tuần nàyTuần này72
Tháng nàyTháng này338
Số khách trực tuyến 5
             TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 01-2018/LT-SP
LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
Ngày đánh giá: từ ngày 11/01/2018 đến ngày 13/01/2018
 

TT

Nhóm

CBGD

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Buổi thi

Giờ thi

SL SV

1

02

Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

DA15MN

LL&PP phát triển NN cho trẻ

11/01/2018

E21.201

Tối

18:30

29

2

02

Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

DA15MN

LL&PP phát triển NN cho trẻ

11/01/2018

E21.202

Tối

18:30

29

3

401

Châu Thúy An

DF17TH10

Văn học 2

13/01/2018

E21.201

Tối

18:30

31

 
 Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
-- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
-Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.

                                LẬP BẢNG                                                                                             TM. HỘI ĐỒNG

 

KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)