TUYỂN SINH 2017-2018

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

6342
Hôm nayHôm nay26
Tuần nàyTuần này56
Tháng nàyTháng này754
Số khách trực tuyến 17
             TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 01-2018/LT-SP
LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
Ngày đánh giá: từ ngày 11/01/2018 đến ngày 13/01/2018
 

TT

Nhóm

CBGD

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Buổi thi

Giờ thi

SL SV

1

02

Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

DA15MN

LL&PP phát triển NN cho trẻ

11/01/2018

E21.201

Tối

18:30

29

2

02

Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

DA15MN

LL&PP phát triển NN cho trẻ

11/01/2018

E21.202

Tối

18:30

29

3

401

Châu Thúy An

DF17TH10

Văn học 2

13/01/2018

E21.201

Tối

18:30

31

 
 Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
-- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
-Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.

                                LẬP BẢNG                                                                                             TM. HỘI ĐỒNG

 

KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)