TUYỂN SINH 2019

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

16897
Hôm nayHôm nay36
Tuần nàyTuần này110
Tháng nàyTháng này1537
Số khách trực tuyến 3
            TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 04-2018/LT-SP
LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
Ngày đánh giá: từ ngày 01/3/2018 đến ngày 07/3/2018
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 02 Dương Thị Thu Ba

DA14MNA,

DA14MNB

Giáo dục MT trong trường MN 01/03/2018 E21.201 Tối 18:30 14+10
2 07 Liêu Thị Thùy Trang DE15MN10 Đánh giá trong giáo dục mầm non 04/03/2018 E21.210 Sáng 7:50 10
3 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DB15MN10 Giao tiếp SP ở trường mầm non 02/03/2018 E21.201 Tối 18:30 4
4 02 Phan Thị Nở DA15MN PP cho trẻ làm quen với VHTN 01/03/2018 E21.203 Tối 18:30 30
5 02 Phan Thị Nở DA15MN PP cho trẻ làm quen với VHTN 01/03/2018 E21.204 Tối 18:30 28
6 01 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu CA15TH Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học 02/03/2018 E21.201 Tối 18:30 24
7 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến

DA14MNA,

DA14 MNB

Tâm lý học xã hội 02/03/2018 E21.202 Tối 18:30 14+10
8 01 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu CA15TH Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học 02/03/2018 E21.203 Tối 18:30 24
9 01 Thái Văn Long DA17TH Lịch sử giáo dục Việt Nam 05/03/2018 E21.201 Tối 18:30 24
10 02 Thái Văn Long CA16MN Phương pháp NC khoa học 05/03/2018 E21.202 Tối 18:30 21
11 02 Thái Văn Long CA16MN Phương pháp NC khoa học 05/03/2018 E21.203 Tối 18:30 19+01
12 01 Đặng Huỳnh Mai DA17MN Giáo dục học đại cương 06/03/2018 E21.201 Tối 18:30 20
13 01 Đặng Huỳnh Mai DA17MN Giáo dục học đại cương 06/03/2018 E21.202 Tối 18:30 20
14 410 Nguyễn Trọng Lăng DF17MN10 Tâm bệnh học trẻ em 06/03/2018 E21.203 Tối 18:30 18
15 02 Võ Hoàng Khải DB14MN11

Quản lý HCNN & Quản lý GDĐT

07/03/2018 E21.201 Tối 18:30 16
16 01 Phạm Thị Mỹ Duyên DE17MN10 Môi trường và phát triển 09/03/2018 E21.210 Tối 18:30 8
17 401 Trần Văn Tuân DF17TH10 Tiếng Việt 2 07/03/2018 E21.203 Tối 18:30 31
 Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.

                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG

Attachments:
Download this file (LT T3 D1.pdf)LT T3 D1.pdf[ ]180 kB
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)