TUYỂN SINH 2019

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

16899
Hôm nayHôm nay38
Tuần nàyTuần này112
Tháng nàyTháng này1539
Số khách trực tuyến 5
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 07-2018/LT-SP
LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
Ngày đánh giá: từ ngày 24/4/2018 đến ngày 03/5/2018
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 01 Nguyễn Trọng Lăng CA15MN Tâm bệnh học trẻ em 24/04/2018 E21.201 Tối 18:30 28
2 01 Nguyễn Trọng Lăng CA15MN Tâm bệnh học trẻ em 24/04/2018 E21.202 Tối 18:30 28
3 01 Phan Thị Nở DA16MN Văn học trẻ em 26/04/2018 E21.201 Tối 18:30 22
4 01 Phan Thị Nở DA16MN Văn học trẻ em 26/04/2018 E21.202 Tối 18:30 22
5 401 Liêu Thị Thùy Trang DF17TH10 Lý luận dạy học TH & LL GDTH 26/04/2018 E21.203 Tối 18:30 28
6 01 Dương Thị Thu Ba DA16MN Dinh dưỡng trẻ em 27/04/2018 E21.201 Tối 18:30 22
7 01 Dương Thị Thu Ba DA16MN Dinh dưỡng trẻ em 27/04/2018 E21.202 Tối 18:30 22
8 01 Dương Thị Thu Ba CA15MN Giáo dục MT trong trường MN 27/04/2018 E21.203 Tối 18:30 28
9 01 Dương Thị Thu Ba CA15MN Giáo dục MT trong trường MN 27/04/2018 E21.204 Tối 18:30 27
10 03 Nguyễn Trọng Lăng DA15SNV

Quản lý HCNN & Quản lý GDĐT

03/05/2018 E21.201 Tối 18:30 20
11 03 Nguyễn Trọng Lăng DA15SNV

Quản lý HCNN & Quản lý GDĐT

03/05/2018 E21.202 Tối 18:30 20
12 12 Nguyễn Trọng Lăng DA17TH Tâm lý học đại cương 03/05/2018 E21.203 Tối 18:30 24
 Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
Attachments:
Download this file (LT D2 T4 18.pdf)LT D2 T4 18.pdf[ ]176 kB
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)