TUYỂN SINH 2017-2018

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

12774
Hôm nayHôm nay7
Tuần nàyTuần này62
Tháng nàyTháng này638
Số khách trực tuyến 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 08-2018/LT-SP
LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
Ngày đánh giá: từ ngày 15/5/2018 đến ngày 17/5/2018
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA16MN Tâm lý học trẻ em 2 15/05/2018 E21.201 Tối 18:30 23
2 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA16MN Tâm lý học trẻ em 2 15/05/2018 E21.202 Tối 18:30 22
3 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DF17MN10 Tâm lý học xã hội 15/05/2018 E21.203 Tối 18:30 16
4 01 Lâm Thị Bạch Tuyết DA16MN Toán cơ sở 16/05/2018 E21.201 Tối 18:30 23
5 01 Lâm Thị Bạch Tuyết DA16MN;   DB15MN10 Toán cơ sở 16/05/2018 E21.202 Tối 18:30 24
6 05 Lâm Thị Bạch Tuyết DA17LA Logic học đại cương 17/05/2018 E21.202 Tối 18:30 33
7 05 Lâm Thị Bạch Tuyết DA17LA Logic học đại cương 17/05/2018 E21.203 Tối 18:30 33
8 01 Hồ Đức Huy CA17MN Sinh lý trẻ em 17/05/2018 E21.201 Tối 18:30 19
9 01 Hồ Đức Huy CA17MN Sinh lý trẻ em 17/05/2018 E21.204 Tối 18:30 19
 Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)