TUYỂN SINH 2017-2018

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

12772
Hôm nayHôm nay5
Tuần nàyTuần này60
Tháng nàyTháng này636
Số khách trực tuyến 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 09-2018/LT-SP
LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
Ngày đánh giá: từ ngày 13/5/2018 đến ngày 25/5/2018
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 02 Liêu Thanh Tâm DB14MN11 ng dụng CNTT trong GD MN 13/05/2018 C11.305 Sáng 7:00 Thi rồi
2 01 Trần Văn Tuân DA17TH Tiếng Việt 1 21/05/2018 E21.203 Tối 18:30 24
3 02 Lâm Thị Bạch Tuyết CA15TH Quản lý HCNN & Quản lí ngành 21/05/2018 E21.201 Tối 18:30 24
4 01 Lâm Thị Bạch Tuyết CA15TH Quản lý HCNN & Quản lí ngành 21/05/2018 E21.202 Tối 18:30 24
5 2 Nguyễn Tiến Dũng CA17MN Giáo dục học đại cương 23/05/2018 E21.202 Tối 18:30 19
6 2 Nguyễn Tiến Dũng CA17MN Giáo dục học đại cương 23/05/2018 E21.203 Tối 18:30 19
7 05 Trần Văn Tuân DA17MN Tiếng Việt thực hành 23/05/2018 E21.204 Tối 18:30 20
8 08 Trần Văn Tuân DA17TH Tiếng Việt thực hành 23/05/2018 E21.201 Tối 18:30 26
9 05 Trần Văn Tuân DA17MN Tiếng Việt thực hành 23/05/2018 E21.102 Tối 18:30 19
10 07 Trần Văn Tuân CA17MN Tiếng Việt thực hành 24/05/2018 E21.201 Tối 18:30 18
11 07 Trần Văn Tuân CA17MN Tiếng Việt thực hành 24/05/2018 E21.202 Tối 18:30 18
12 01 Trần Thị Kim Huệ DB15MN10, DF17MN10 Tổ chức các HĐ theo hướng TH 25/05/2018 E21.201 Tối 18:30 18
13 01 Nguyễn Trọng Lăng DA17TH Những vấn đề chung của GD học 25/05/2018 E21.202 Tối 18:30 24
14 401 Nghi Minh Hoàn DF17TH10 Toán 3 25/05/2018 E21.203 Tối 18:30 31
 Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
Attachments:
Download this file (LTT5_2018.pdf)LTT5_2018.pdf[ ]177 kB
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)