TUYỂN SINH 2017-2018

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

12775
Hôm nayHôm nay8
Tuần nàyTuần này63
Tháng nàyTháng này639
Số khách trực tuyến 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 09-2018/LT-SP
LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
Ngày đánh giá: từ ngày 04/6/2018 đến ngày 14/6/2018
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 01 Lâm Thị Bạch Tuyết DA17TH Toán 1 04/06/2018 E21.201 Tối 18:30 24
2 08 Lâm Thị Bạch Tuyết DA17LC Logic học đại cương 04/06/2018 E21.202 Tối 18:30 23
3 08 Lâm Thị Bạch Tuyết DA17LC Logic học đại cương 04/06/2018 E21.203 Tối 18:30 23
4 08 Lâm Thị Bạch Tuyết DA17LC Logic học đại cương 04/06/2018 E21.204 Tối 18:30 22
5 04 Liêu Thanh Tâm CA16MN ứng dụng CNTT trong GD mầm non 06/06/2018 C71.105 Chiều 13:00 20
6 03 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA17MN Tâm lý học đại cương 06/06/2018 E21.201 Tối 18:30 20
7 03 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA17MN Tâm lý học đại cương 06/06/2018 E21.202 Tối 18:30 20
8 03 Liêu Thanh Tâm CA16MN ứng dụng CNTT trong GD mầm non 07/06/2018 C71.105 Chiều 13:00 22
9 01 Võ Thúy Hồng DA5MN LL&PP tổ chức HĐ TH cho TE 14/06/2018 E21.201 Tối 18:30 29
10 01 Võ Thúy Hồng DA5MN LL&PP tổ chức HĐ TH cho TE 14/06/2018 E21.202 Tối 18:30 28
Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)