TUYỂN SINH 2017-2018

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

12775
Hôm nayHôm nay8
Tuần nàyTuần này63
Tháng nàyTháng này639
Số khách trực tuyến 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      Số: 11-2018/LT-SP      
                                                              LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                   Học kỳ 2, năm học 2017-2018
                                                  Ngày đánh giá: từ ngày 14/6/2018 đến ngày 18/6/2018
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến CA17MN Tâm lý học trẻ em 14/06/2018 E21.203 Tối 18:30 19
2 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến CA17MN Tâm lý học trẻ em 14/06/2018 E21.204 Tối 18:30 19
3 04 Võ Thanh Hương DE15MN10 PT&TC thực hiện CTGD MN 15/06/2018 E21.201 Tối 18:30 10
4 01 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu CA16MN PP phát triển ngôn ngữ cho TE 15/06/2018 E21.202 Tối 18:30 21
5 01 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu CA16MN PP phát triển ngôn ngữ cho TE 15/06/2018 E21.203 Tối 18:30 20
6 411 Liêu Thanh Tâm DE17MN10 ứng dụng CNTT trong GD mầm non 16/06/2018 C71.105 Sáng 7:00 8
7 401 Nguyễn Trọng Lăng DF17TH10 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 16/06/2018 E21.203 Tối 18:30 29
8 03 Phan Thị Nở DE15MN10; DF16MN11 PP cho trẻ làm quen với VHTN 16/06/2018 E21.202 Tối 18:30 28
9 411 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DE17MN10 Mĩ học đại cương 16/06/2018 E21.201 Tối 18:30 8
10 04 Lâm Thị Bạch Tuyết

DB15MN10;

DE15MN10;

DF16MN11

LL&PP hình thành BTTHSĐ cho TE 17/06/2018 E21.203 Sáng 9:00 30
11 08 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA15MN Kỹ năng tiếp cận & PTNN 18/06/2018 E21.201 Tối 18:30 28
12 08 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA15MN Kỹ năng tiếp cận & PTNN 18/06/2018 E21.202 Tối 18:30 27
13 01 Dương Thị Thu Ba CA16MN PP tổ chức HĐ tạo hình cho TE 18/06/2018 E21.203 Tối 18:30 21
14 01 Dương Thị Thu Ba CA16MN PP tổ chức HĐ tạo hình cho TE 18/06/2018 E21.204 Tối 18:30 20
Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)