TUYỂN SINH 2017-2018

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

11589
Hôm nayHôm nay22
Tuần nàyTuần này69
Tháng nàyTháng này335
Số khách trực tuyến 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          KHOA SƯ PHẠM                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
         Số: 146 /KH-KSP                                             Trà Vinh, ngày 19 tháng 12 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ sư phạm giỏi cấp khoa
 năm học 2017 – 2018
Căn cứ kế hoạch đào tạo sư phạm hệ chính quy năm học 2017 – 2018;
Căn cứ mục tiêu chất lượng năm học 2017-2018 của khoa Sư phạm;
Căn cứ hoạt động mang tính chất đặc thù của ngành sư phạm.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
-  Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu của xã hội.
-  Hình thành kỹ năng hoạt động nghề nghiệp cho sinh viên.
          -  Đánh giá khả năng, trình độ nhận thức nghề nghiệp của sinh viên.
- Trang bị cho sinh viên những kĩ năng, nghiệp vụ sư phạm trong đợt kiến thực tập tập trung ở trường phổ thông trong thời gian sắp tới.
-  Nâng cao ý thức nghề nghiệp, tình yêu nghề nhất thiết phải có của những giáo viên tương lai.
2. Yêu cầu
          - Mỗi sinh viên phải có ý thức rèn luyện, học tập để tham gia hội thi NVSP, thể hiện khả năng sư phạm của bản thân và tính sáng tạo linh hoạt góp phần cho Hội thi tổ chức có hiệu quả, thiết thực.
- Sinh viên tích cực chuẩn bị, rèn luyện ý thức nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm; nâng cao các kỹ năng thực hành sư phạm để góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, hình thành kỹ năng hoạt động nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Toàn thể sinh viên các lớp Sư phạm năm cuối, gồm: 
?Đội 1: Ngành Đại học Giáo dục Mầm non:Lớp DA14MNA,B (58 SV)  
?Đội 2: Ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non: Lớp CA15MN (57 SV)
?Đội 3: Ngành Cao đẳng Giáo dục Tiểu học: CA15TH (48 SV)
          Tổng cộng có 163 SV.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Khai mạc lúc 7g30 phút ngày 29/01/2018 tại Hội trường E21.105
Hội thi diễn ra 02 ngày 29, 30/01/2018.
2. Địa điểm: Phòng E21.105, E21.213, E21.103, E21.102, E21.111
IV. BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC
1. Ban tổ chức
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Lâm Thị Bạch Tuyết Trưởng khoa Trưởng ban
2 Phan Thị Nở Phó Trưởng khoa Ủy viên TT
3 Liêu Thanh  Tâm Phó Trưởng khoa Ủy viên
4 Hồ Đức Huy  Chánh văn phòng khoa Ủy viên
5 Lê ngọc Vũ     Viên chức khoa Ủy viên
6 Trần Kim Huệ     Bí thư Đoàn khoa Ủy viên
- Ban đề thi
- Ban Giám khảo:  
+ Nghiệp vụ sư phạm (hiểu biết sư phạm, xử lý tình huống sư phạm, thi giảng)
+ Năng khiếu: Thiết kế một hoạt động ngoại khóa cho học sinh.
+ Đồ dùng dạy học
+ Hùng biện
- Tổ thư ký
V. NỘI DUNG THI NVSP: Gồm 6 nội dung
-  Hiểu biết sư phạm
-  Xử lý tình huống sư phạm
-  Năng khiếu: Thiết kế một hoạt động ngoại khóa cho học sinh
- Giảng: Nội dung giảng dạy trong chương trình kiến thức ngành
- Đồ dùng dạy học
- Hùng biện
1. Nội dung thi NVSP
1.1. Hiểu biết sư phạm
Nội dung thi HBSP là nội dung của bộ đề thi NVSP Toàn quốc.
1.2.Xử lý tình huống sư phạm
- Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, sinh viên
- Mối quan hệ giữa học sinh, sinh viên với nhau
- Mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh học sinh, sinh viên
- Mối quan hệ giữa nhà trường, giáo viên, sinh viên với các tổ chức xã hội
          * Yêu cầu:
          Chọn cách xử lý tình huống đưa ra trên cơ sở tâm lý học, giáo dục học, linh hoạt sáng tạo, thông minh, xử lý khéo léo sư phạm, có tính thuyết phục, giáo dục cao, sát chủ đề.
1.3. Năng khiếu: Thiết kế một hoạt động ngoại khóa cho sinh viên
a. Chủ đề hoạt động
Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình; thanh niên với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo; thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
b. Hình thức tổ chức hoạt động
Có thể tổ chức hoạt động bằng hình thức như: sân khấu hóa; thảo luận chuyên đề/chủ đề; giao lưu với người trong cuộc; trò chơi hoặc kết hợp các hình thức trên…
1.4. Đồ dùng dạy học
          Các thí nghiệm ảo, mô hình thiết kế bằng các phần mềm được thể hiện trên máy tính hoặc băng đĩa hình không đưa vào phần thi ĐDDH.
* Yêu cầu:
- Tính khoa học: Là nguồn tri thức hoặc chuyển tải được nhiều nội dung kiến thức; đảm bảo tính chính xác và khoa học về kích thước (độ lớn).
- Tính sáng tạo: đồ dùng dạy học chưa tham gia ở cuộc thi nào của trường từ trước tới nay.
- Tính thực tiễn: Nguyên liệu dễ kiếm, phổ biến; tiết kiệm, giá thành rẻ; dễ sử dụng và bảo quản; bền, sử dụng được nhiều lần trong nhiều bài khác nhau; có thể phổ biến rộng rãi; dễ nhân bản.
- Tính thẩm mỹ và an toàn: phù hợp đặc trưng bộ môn.
1.5.Thi giảng
- Đối với ngành GD tiểu học dạy theo chương trình SGK tiểu học hiện hành.
- Đối với ngành GD mầm non, các môn dạy chủ yếu là kiến thức ngành: PP phát triển ngôn ngữ; PP hình thành biểu tượng ban đầu về Toán; PP giáo dục thể chất cho trẻ; PP tổ chức hoạt động âm nhạc; PP cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh; PP tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ
          * Yêu cầu: 3 bài/đội
Thời lượng: 1tiết/bài. Mỗi tiết giảng dạy thể hiện nội dung giảng dạy như cách trình bày bảng; hoạt động của người dạy, người học; sử dụng các phương tiện công nghệ dạy học hiện đại.
1.6. Hùng biện: Mỗi đội trình bày 01 trong các chủ đề sau:
Sinh viên với khởi nghiệp; Tình yêu SV; Cuộc sống SV xa nhà; Văn hóa giao thông; Bảo vệ môi trường; Tiết kiệm năng lượng; Bạo lực học đường; Văn hóa ứng xử; Sống văn minh; Văn hóa rượu bia và thuốc lá; Kỹ năng sống của SV; Bảo vệ trẻ em; SV với kỹ năng nghề nghiệp; SV với công tác xã hội, đoàn thể; Tệ nạn xã hội; Hiện tượng vô cảm; SV với công nghệ; Đạo đức nghề nghiệp; SV xây dựng Đại học xanh; Chủ đề tự chọn về Cách mạng 4.0.
* Yêu cầu: Có tínhthuyết phục, sinh động.
2.  Hình thức thi
2.1. Màn chào hỏi
          Mỗi đội tự dàn dựng một chương trình màn chào hỏi và giới thiệu về đội mình dưới các hình thức nghệ thuật như hát, múa, đóng kịch, ngâm thơ kể chuyện, kịch câm…
Thời gian từ 07 đến 10 phút/đội.
2.2. Các nội dung thi NVSP
Tất cả SV của 03 đội đều tham gia dự thi.
a/ Thi hiểu biết sư phạm: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
b/ Thi xử lý tình huống sư phạm
Mỗi đội xử lý 02 tình huống do Ban tổ chức đưa ra.
Các đội sẽ chuẩn bị phần xử lý tình huống dưới dạng tiểu phẩm. Thời gian thảo luận xử lý tình huống là 5 phút. Thời gian xử lý tình huống là 3 phút.
      c/ Năng khiếu: Thiết kế một hoạt động ngoại khóa cho sinh viên.
   * Yêu cầu: Cấu trúc bản thiết kế 01 chủ đề bao gồm các mục chính sau:
a. Tên chủ đề hoạt động
b. Mục tiêu, nội dung, hình thức hoạt động
c. Qui mô, đối tượng, thời lượng tổ chức hoạt động (không quá 60 phút)
d. Phương tiện cần thiết
e. Công tác chuẩn bị (dành cho giáo viên, học sinh)
f. Tiến trình hoạt động: thiết kế theo khung
TT Tên hoạt động cụ thể Nội dung hoạt động Thời lượng Người chịu trách nhiệm Dự kiến kết quả đạt được
Bản thiết kế được đánh máy bằng khổ giấy A4, Times New Roman; size 14; Linespacing 1,3; Left 3,5cm, Right 2cm, Top 2cm, Bottom 2cm. Phần đầu trang tiêu đề bảng thiết kế bằng chữ in hoa Times New Roman đậm cỡ. Nộp 1 bản cứng và 1 bản mềm. Thời gian nộp sản phẩm trước ngày 23/01/2018.
d/ Thi giảng
Bộ môn phát động cho sinh viên năm thứ 2, thứ 3 tập giảng. Thời gian dự các bài giảng có thể lập kế hoạch lồng ghép vào chương trình rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên. Mỗi ngành lựa chọn 03 tiếtsản phẩm tốt nhất của sinh viên cuối khóa để dự thi.
            * Ghi chú: Phiếu đánh giá tiết dạy, căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá tiết dự giờ của Sở Giáo dục & Đào tạo Trà Vinh.
e/ Thi đồ dùng dạy học
Mỗi đội chuẩn bị 02 đồ dùng dạy học. Mỗi đồ dùng dạy học mỗi đội cử sinh viên khác nhau để thuyết minh về đồ dùng dạy học của đội mình trong thời gian tối đa là 10 phút.
+ Có thể trực tiếp tháo lắp (hoặc có người hỗ trợ tháo lắp) phù hợp với lời giới thiệu.
g/ Thi Hùng biện
Mỗi đội cử 01 thí sinh lên trình bày một trong những chủ đề BTC đã đưa ra.
VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM, DỰ TRÙ KINH PHÍ, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Cách tính điểm
          Điểm thi được chấm theo biểu mẫu thang điểm của mỗi nội dung, được quy về thang điểm 10 khi tổng kết. Điểm thi của từng đội ở mỗi nội dung thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo. Khi có 01 giám khảo chấm lệch lớn hơn 01 điểm so với số điểm của các giám khảo khác thì tổ trưởng, Ban thư ký cùng các giám khảo ở nội dung thi đó sẽ họp lại để có sự thống nhất.
2. Dự trù kinh phí, cơ cấu giải thưởng
Kinh phí chi cho tổ chức Hội thi, xét khen thưởng các nội dung thi có điểm đạt từ 8.5 trở lên (thang điểm 10) với mức chi khen thưởng quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.      
Căn cứ kết quả thi, tập thể, cá nhân ở mức nào thì sẽ lĩnh giải ở mức đó, xếp hạng từ điểm cao nhất cho đến hết mức cơ cấu giải thưởng gồm: Nhất, nhì, ba khuyến khích.
* Màn chào hỏi không cơ cấu trao giải thưởng, nhưng được sử dụng để phân loại giải thưởng tập thể khi có sự trùng điểm giữa các đội thi
VII. BAN GIÁM KHẢO VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
1. Ban Giám khảo: Giám khảo mỗi nội dung thi gồm từ 02 đến 04 người, trong đó có 01 tổ trưởng giám khảo và 01 thư ký Ban Giám khảo.
2. Cách đánh giá cho điểm
          Từng thành viên giám khảo cho điểm độc lập. Ban giám khảo công khai ngay sau khi các đội hoàn thành các nội dung thi. Thư ký của Ban Giám khảo chịu trách nhiệm tổng hợp và tính kết quả cuối cùng cho mỗi đội.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lịch hoạt động hội thi
TT Thời gian Nội dung công việc Đơn vị thực hiện
1 07/12- 11/12/2017  Gởi dự thảo kế hoạch, tiếp thu ý kiến góp ý của lãnh đạo các đơn vị trong khoa UV thường trực
2 12/12-14/12/2017  Trình ký kế hoạch VPK
3 15/12/2017  Triển khai kế hoạch Bộ môn
4 18/12-22/12/2017
- Trình ký: Quyết định thành lập ban tổ chức
- Dự trù kinh phí
VPK
5 22/01 - 23/01/2018 Nhận bài viết hùng biện, thiết kế năng khiếu, thuyết minh ĐDDH, đăng ký tiết mục văn nghệ, đăng ký kèm kế hoạch giảng dạy Phụ trách chuyên môn
6 24/01-25/01/2018 Họp BTC về công tác phối hợp BTC
7 26/01/2018 Cáctiểuban trực thuộc BTC Cáctiểuban
8 29,30/01/2018 Thi NVSP cấp khoa BTC + 2 Bộ môn
2. Ban tổ chức
- Trưởng ban: chỉ đạo công tác tổ chức hội thi.
- Thường trực: lập kế hoạch cụ thể về công tác tổ chức Hội thi.
- Các trưởng tiểu ban: căn cứ kế hoạch được phê duyệt, phối hợp thống nhất việc tổ chức các nội dung thi (đề thi, đáp án; thực hiện chương trình; giới thiệu giảng viên tham gia ban giám khảo, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hội thi…).
- Thư ký: Phát hành các biểu mẫu, tổng hợp kết quả thi.
- Văn phòng khoa: phối hợp chuẩn bị việc khen thưởng. Dự trù, quyết toán kinh phí tổ chức hội thi đúng quy định Tài chính.
3. Trách nhiệm Bộ môn, Văn phòng khoa, Đoàn thanh niên
3.1. Trưởng Bộ môn:
- Phát động GV, SV gởi các câu hỏi, tình huống sư phạm cho BTC tham khảo.
- Chỉ đạo cố vấn học tập triển khai tới toàn thể SV về hội thi. Phát động phong trào rèn luyện NVSP rộng khắp trong toàn khoa.
- Phát động SV các lớp tham gia cổ động cho hội thi.
3.2. Văn phòng khoa
-  Phối hợp với phòng Quản trị thiết bị đảm bảo cơ sở vật chất.
-  Liên hệ Phòng Truyền thông và Quảng bá cộng đồng đưa tin.
-  Hình thức + trang trí + băng rol.
-  Bố trí phòng giảng, phòng trưng bày đồ dùng dạy học.
- Trang thiết bị phục vụ Hội thi, VPP, phù hiệu, giấy khen, nước uống, quà lưu niệm…
3.3. Đoàn thanh niên
- Tuyên truyền sinh viên tích cực tham phong trào rèn luyện NVSP.
- Tổ chức tập luyện văn nghệ phục vụ buổi khai mạc, giữa các nội dung thi và bế mạc Hội thi.
- Sắp xếp chỗ ngồi trong giảng đường trong thời gian tổ chức hội thi.
Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc thường trực Hội thi báo cáo, thỉnh thị trưởng ban kịp thời để Hội thi được tổ chức đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt đẹp./.
KT.HIỆU TRƯỞNG                                               TRƯỞNG KHOA
PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                    (Đã ký)
          (Đã ký)                                                              
              Võ Hoàng Khải                                                 Lâm Thị Bạch Tuyết   
        
LỊCH THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
(Kèm theo Kế hoạch số 146 /KH-KSP ngày 19/12/2017)
 
Thời gian Nội dung Địa điểm
Sáng 29/01/2018 Khai mạc Phòng E21.105

1. Chào hỏi giới thiệu về đội thi:

-         ĐH GD Mầm non 

 -   CĐ GD Tiểu học

 -   CĐ GD Mầm non

2.  Hiểu biết sư phạm

Chiều 29/01/2018 3.Thi giảng:
  -  ĐH GD Mầm non Phòng E21.102
  -  CĐ GD Tiểu học Phòng E21.213
  -  CĐ GD Mầm non Phòng E21.103
4. Đồ dùng dạy học Phòng E21.111

Sáng

30/01/2018

5. Hùng biện Phòng E21.105
6. Năng khiếu
Chiều 30/01/2018

7. Xử lý tình huống sư phạm

Tổng kết Hội thi + phát giải thưởng

Phòng E21.105

Thời gian làm việc:  Sáng bắt đầu từ 7h30; Chiều từ 13h30.

KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)