TUYỂN SINH 2017-2018

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

12776
Hôm nayHôm nay9
Tuần nàyTuần này64
Tháng nàyTháng này640
Số khách trực tuyến 2
KẾ HOẠCH
Về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp đại học khoá 2014, cao đẳng khoá 2015 chính quy và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai, liên thông tốt nghiệp năm 2018 tại Trường

 

Căn cứ Quyết định số 4596/QĐ-ĐHTV ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2017-2018;

Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của các khoa, bộ môn, Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Các lớp đại học hệ vừa làm vừa học thi tốt nghiệp ngày 17,18/3/2018

2. Các lớp đại học và cao đẳng hệ chính quy xét tốt nghiệp ngày 16,17/6/2018

3. Các lớp đại học hệ vừa làm vừa học thi tốt nghiệp ngày 16,17/6/2018

4. Các lớp thi tốt nghiệp ngày 15,16/9/2018

5. Các lớp đại học chính quy xét tốt nghiệp ngày 15,16/12/2018

6. Các lớp đại học thi tốt nghiệp ngày 15,16/12/2018

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)