TUYỂN SINH 2019

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

16898
Hôm nayHôm nay37
Tuần nàyTuần này111
Tháng nàyTháng này1538
Số khách trực tuyến 6
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        KHOA SƯ PHẠM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               Số 55/TB-KSP 
                            Trà Vinh, ngày 01 tháng 6 năm 2018
THÔNG BÁO
V/v chuyển phòng làm việc về tòa nhà D6 của Khoa Sư phạm
 
Căn cứ Thông báo về việc di dời Khoa Sư phạm về tòa nhà D6 trong quý 2 năm 2018 của Phòng Quản trị Thiết bị Trường Đại học Trà Vinh,
Nhằm thuận tiện cho các giảng viên, sinh viên, đơn vị chức năng liên hệ công việc với Khoa, Khoa Sư phạm thông báo phòng làm việc ở tòa nhà D6 của Khoa, cụ thể như sau:
STT Tên phòng làm việc Mã phòng Số điện thoại nội bội Ghi chú
 1 Phòng Trưởng Khoa SP D61.306 319
 2 Phòng Phó Trưởng khoa SP D61.304 318
 3 Phòng Phó Trưởng khoa SP D61.305 320
 4 Văn phòng khoa SP D61.307 321
 5 Bộ môn Sư phạm Mầm non D61.308 322
 6 Bộ môn sư phạm Tiểu học D61.310 324
 7 Phòng lưu trữ hồ sơ D61.309
 8 Văn phòng Đoàn Khoa SP D61.205
 9 Phòng Tập giảng Mầm non D61.301
 10 Phòng Tập giảng Tiểu học D61.302
 11 Phòng Tạo hình Mầm non D61.303
 12 Phòng học Nghiệp vụ sư phạm D61.401
 13 Phòng Âm nhạc Mầm non D61.402    

Đề nghị Văn phòng Khoa Sư phạm thông báo đến tất cả cảc giảng viên, sinh viên của Khoa, đơn vị chức năng được biết và phối hợp thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này./.

 KT.TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA
             (Đã ký)
       Liêu Thanh Tâm
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)