TUYỂN SINH 2020

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

37935
Hôm nayHôm nay71
Tuần nàyTuần này390
Tháng nàyTháng này1940
Số khách trực tuyến 4
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 16-2019/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 1, năm học 2019-2020
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 09/12/2019 đến ngày 12/12/2019
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 12 Nguyễn Quốc Sơn DF18MN10 LL và PP tổ chức HĐAN cho TE 09/12/2019 E21.210 Tối 18:30 17
2 12 Nguyễn Quốc Sơn DF18MN10 LL và PP tổ chức HĐAN cho TE 09/12/2019 E21.211 Tối 18:30 16
3 03 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA18MN Tâm lý học xã hội 09/12/2019 E21.212 Tối 18:30 31
4 02 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DB18TH04; DE18TH04; DF18TH04 Văn học 2 09/12/2019 E21.213 Tối 18:30 18
5 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến CA17MN Nghề giáo viên mầm non 10/12/2019 E21.212 Tối 18:30 19
6 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến CA17MN Nghề giáo viên mầm non 10/12/2019 E21.213 Tối 18:30 18
7 06 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA17MN Phương pháp NC khoa học 10/12/2019 E21.210 Tối 18:30 19
8 06 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA17MN Phương pháp NC khoa học 10/12/2019 E21.211 Tối 18:30 19
9 01 Nghi Minh Hoàn DF18THA10 Toán nâng cao 11/12/2019 E21.210 Tối 18:30 28
10 01 Nghi Minh Hoàn DF18THA10 Toán nâng cao 11/12/2019 E21.211 Tối 18:30 28
11 02 Nghi Minh Hoàn DF18THB10 Toán nâng cao 11/12/2019 E21.212 Tối 18:30 25
12 01 Dương Thị Thu Ba DA18MN Dinh dưỡng trẻ em 11/12/2019 E21.213 Tối 18:30 31
13 01 Lâm Thị Bạch Tuyết DA18TH Toán 2 12/12/2019 E21.211 Tối 18:30 22
14 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA16MN Giao tiếp SP ở trường mầm non 12/12/2019 E21.212 Tối 18:30 22
15 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA16MN Giao tiếp SP ở trường mầm non 12/12/2019 E21.213 Tối 18:30 21
16 04 Phan Thị Nở DA17TH Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 12/12/2019 E21.210 Tối 18:30 24
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)