TUYỂN SINH 2020

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

37931
Hôm nayHôm nay67
Tuần nàyTuần này386
Tháng nàyTháng này1936
Số khách trực tuyến 10
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 17-2019/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 1, năm học 2019-2020
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 14/12/2019 đến ngày 18/12/2019
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 08 Phan Thị Nở DE18TH04 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 14/12/2019 D31.101 Chiều 13:50 25
2 08 Phan Thị Nở DE18TH04 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 14/12/2019 D31.102 Chiều 13:50 25
3 06 Nguyễn Kinh Danh DF18TH04 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 14/12/2019 D31.104 Chiều 13:50 31
4 06 Nguyễn Kinh Danh DF18TH04 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 14/12/2019 D31.106 Chiều 13:50 29
5 06 Nguyễn Kinh Danh DF18TH04 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 14/12/2019 D31.107 Chiều 13:50 30
6 02 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DB19TH06 Tiếng Việt 1 14/12/2019 B31.307 Chiều 13:50 12
7 01 Võ Thúy Hồng DF18MN10 Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em 16/12/2019 E21.213 Tối 18:30 32
8 01 Dương Thị Thu Ba CA18MN Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 16/12/2019 E21.212 Tối 18:30 26
9 03 Võ Thúy Hồng DA18TH Mỹ thuật 1 16/12/2019 E21.201 Tối 18:30 22
10 01 Thái Văn Long DF19THC06 Lịch sử giáo dục Việt Nam 16/12/2019 E21.210 Tối 18:30 26
11 01 Thái Văn Long DF19THC06 Lịch sử giáo dục Việt Nam 16/12/2019 E21.211 Tối 18:30 25
12 05 Võ Thúy Hồng DF19THB06 Mỹ thuật 1 17/12/2019 E21.210 Tối 18:30 29
13 05 Võ Thúy Hồng DF19THB06 Mỹ thuật 1 17/12/2019 E21.211 Tối 18:30 26
14 08 Nguyễn Thị Kim Biên DF19THC06 Âm nhạc 1 (Thực hành) 17/12/2019 D61.301 Tối 18:30 50
15 01 Nguyễn Trọng Lăng DA18TH Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 17/12/2019 E21.212 Tối 18:30 22
16 05 Trần Thị Thanh Nhàn DF19THB06 Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp ở tiểu học 18/12/2019 E21.210 Tối 18:30 29
17 05 Trần Thị Thanh Nhàn DF19THB06 Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp ở tiểu học 18/12/2019 E21.211 Tối 18:30 26
18 02-01 Trần Thị Kim Huệ DA17MN Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em 18/12/2019 E21.212 Tối 18:30 20
19 02 Trần Thị Kim Huệ DA17MN Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em 18/12/2019 E21.213 Tối 18:30 18
20 01 Trần Thị Kim Huệ DE18MN10 Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 18/12/2019 E21.201 Tối 18:30 16
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)