TUYỂN SINH 2020

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

37931
Hôm nayHôm nay67
Tuần nàyTuần này386
Tháng nàyTháng này1936
Số khách trực tuyến 9
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 18-2019/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 1, năm học 2019-2020
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 02/01/2020 đến ngày 08/01/2020
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 02 Liêu Thị Thùy Trang CA18MN Giáo dục học mầm non 02/01/2020 D61.206 Tối 18:30 26
2 02 Nguyễn Anh Tuấn DB18TH04 Đạo đức và PP GDĐĐ ở tiểu học 02/01/2020 D61.207 Tối 18:30 20
3 12-02 Trần Thị Kim Huệ DA16MN LL và PP HD trẻ LQ với MTXQ 02/01/2020 D61.203 Tối 18:30 16
4 12-01 Trần Thị Kim Huệ DA16MN LL và PP HD trẻ LQ với MTXQ 02/01/2020 D61.204 Tối 18:30 27
5 01 Dương Thị Thu Ba CA17MN Vệ sinh - phòng bệnh và đảm bảo an toàn 03/01/2020 D61.206 Tối 18:30 19
6 01 Dương Thị Thu Ba CA17MN Vệ sinh - phòng bệnh và đảm bảo an toàn 03/01/2020 D61.207 Tối 18:30 18
7 02 Trần Văn Tuân DF19THB06 Văn học 2 03/01/2020 D61.203 Tối 18:30 29
8 02 Trần Văn Tuân DF19THB06 Văn học 2 03/01/2020 D61.204 Tối 18:30 26
9 02 Liêu Thị Thùy Trang DF19TH08 Giao tiếp sư phạm ở trường tiểu học 04/01/2020 D31.102 Sáng 7:50 24
10 02 Liêu Thị Thùy Trang DF19TH08 Giao tiếp sư phạm ở trường tiểu học 04/01/2020 D31.103 Sáng 7:50 24
11 02 Liêu Thị Thùy Trang DF19TH08 Giao tiếp sư phạm ở trường tiểu học 04/01/2020 D31.104 Sáng 7:50 24
12 01 Dương Thị Thu Ba CA18MN Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ MN 04/01/2020 D31.106 Sáng 7:50 26
13 01 Liêu Thị Thùy Trang DA18MN Giáo dục học mầm non 06/01/2020 D61.207 Tối 18:30 31
14 04-01 Võ Thúy Hồng DA17MN LL&PP tổ chức HĐ TH cho TE 06/01/2020 D61.204 Tối 18:30 19
15 04-02 Võ Thúy Hồng DA17MN LL&PP tổ chức HĐ TH cho TE 06/01/2020 D61.206 Tối 18:30 19
16 01 Huỳnh Minh Như Hương DE18MN10 Tâm bệnh học trẻ em 06/01/2020 D61.203 Tối 18:30 16
17 04 Dương Thị Thu Ba DA16MN Vệ sinh - phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 07/01/2020 D61.206 Tối 18:30 22
18 04 Dương Thị Thu Ba DA16MN Vệ sinh - phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 07/01/2020 D61.207 Tối 18:30 21
19 07 Nguyễn Trọng Lăng DA19SNV; DA19SPTK Tâm lý học đại cương 07/01/2020 D61.203 Tối 18:30 9
20 02 Liêu Thanh Tâm CA19MN Giáo dục học đại cương 07/01/2020 D61.204 Tối 18:30 14
21 1 Nguyễn Thị Kim Biên DA18MN

Âm nhạc và múa (Thực hành)

07/01/2020 D61.301 Tối 18:30 31
22 13 Nguyễn Thị Kim Biên DA16MN LL và PP tổ chức HĐAN cho TE (Thực hành) 08/01/2020 D61.301 Chiều 13:50 43
23 02 Nguyễn Văn Sia DF19THA06 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 08/01/2020 D61.207 Tối 18:30 27
24 02 Nguyễn Văn Sia DF19THA06 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 08/01/2020 D61.208 Tối 18:30 26
25 01 Nghi Minh Hoàn DF18THA10 Toán 4 08/01/2020 D61.203 Tối 18:30 28
26 01 Nghi Minh Hoàn DF18THA10 Toán 4 08/01/2020 D61.204 Tối 18:30 28
27 02 Nghi Minh Hoàn DF18THB10 Toán 4 08/01/2020 D61.206 Tối 18:30 25
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)