TUYỂN SINH 2020

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

37933
Hôm nayHôm nay69
Tuần nàyTuần này388
Tháng nàyTháng này1938
Số khách trực tuyến 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 18-2019/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 1, năm học 2019-2020
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 13/01/2020 đến ngày 16/01/2020
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 01 Nguyễn Quốc Sơn CA18MN Âm nhạc và múa (Thực hành) 13/01/2020 D61.402 Chiều 13:00 28
2
02
Trần Văn Tuân
DB18TH04; 
DE18TH04;
DF18TH04
Rèn luyện NVSP thường xuyên 2
13/01/2020
D61.207
Tối
18:30
20
3 309 Trần Văn Tuân CA19MN Cơ sở văn hoá Việt Nam 13/01/2020 D61.206 Tối 18:30 13
4 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến DF18MN10; DE18MN10 Tâm lý học trẻ em 2 13/01/2020 D61.203 Tối 18:30 22
5 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến DF18MN10; DE18MN10 Tâm lý học trẻ em 2 13/01/2020 D61.204 Tối 18:30 22
6 02-1 Trần Thị Thanh Nhàn DF18THA10 PP Dạy học Tự nhiên - Xã hội 14/01/2020 D61.203 Tối 18:30 31
7 02-1 Trần Thị Thanh Nhàn DF18THA10 PP Dạy học Tự nhiên - Xã hội 14/01/2020 D61.204 Tối 18:30 25
8 5 Nguyễn Thị Kim Biên DF19THA06 Âm nhạc 1 (Thực hành) 14/01/2020 D61.301 Tối 18:30 51
9 01 Đặng Huỳnh Mai DA16MN Quản lý giáo dục mầm non 14/01/2020 D61.206 Tối 18:30 22
10 01 Đặng Huỳnh Mai DA16MN Quản lý giáo dục mầm non 14/01/2020 D61.207 Tối 18:30 21
11 04 Trần Văn Tuân DA19MN Cơ sở văn hóa Việt Nam 16/01/2020 D61.204 Tối 18:30 29
12 02 Trần Văn Tuân DA19TH Cơ sở văn hóa Việt Nam 16/01/2020 D61.206 Tối 18:30 18
13 02 Trần Văn Tuân DA19TH Cơ sở văn hóa Việt Nam 16/01/2020 D61.207 Tối 18:30 17
14 05 Trần Văn Tuân CA19MN Tiếng Việt thực hành 16/01/2020 D61.203 Tối 18:30 13
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)