TUYỂN SINH 2020

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

44030
Hôm nayHôm nay23
Tuần nàyTuần này153
Tháng nàyTháng này993
Số khách trực tuyến 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 08-2020/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 2, năm học 2019-2020
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 08/8/2020 đến ngày 08/8/2020
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 04 Nguyễn Văn Sia DF19TH08 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 08/08/2020 D31.102 Sáng 7:50 24
2 04 Nguyễn Văn Sia DF19TH08 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 08/08/2020 D31.104 Sáng 7:50 23
3 04 Nguyễn Văn Sia DF19TH08 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 08/08/2020 D31.105 Sáng 7:50 24
4 03 Bùi Thị Luyến DF19THB11 Văn học 2 08/08/2020 D31.107 Sáng 7:50 21
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)