TUYỂN SINH 2020

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

44026
Hôm nayHôm nay19
Tuần nàyTuần này149
Tháng nàyTháng này989
Số khách trực tuyến 5
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 09-2020/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 2, năm học 2019-2020
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 14/8/2020 đến ngày 27/8/2020
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 02,03 Đoàn Phước Miền DE19MN11, DE20MN20 Ứng dụng CNTT trong GD mầm non (Thực hành) 14/08/2020 D71.111 Sáng 7:50 41
2 1023 Nghi Minh Hoàn DF19THB06 Toán 3 17/08/2020 D61.201 Tối 18:30 28
3 1023 Nghi Minh Hoàn DF19THB06 Toán 3 17/08/2020 D61.202 Tối 18:30 27
4 04 Võ Hoàng Khải CA17MN Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý giáo dục và Đào tạo 17/08/2020 D61.203 Tối 18:30 19
5 04 Võ Hoàng Khải CA17MN Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý giáo dục và Đào tạo 17/08/2020 D61.204 Tối 18:30 18
6 07 Hồ Đức Huy DE18TH04 PP Dạy học Tự nhiên - Xã hội 18/08/2020 D61.201 Chiều 13:00 25
7 07 Hồ Đức Huy DE18TH04 PP Dạy học Tự nhiên - Xã hội 18/08/2020 D61.202 Chiều 13:00 25
8 09 Nguyễn Tấn Phát DE18TH04 Giáo dục kỹ năng sống ở tiểu học 18/08/2020 D61.201 Chiều 15:50 25
9 09 Nguyễn Tấn Phát DE18TH04 Giáo dục kỹ năng sống ở tiểu học 18/08/2020 D61.102 Chiều 15:50 25
12 01 Võ Thanh Hương CA17MN Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 18/08/2020 D61.201 Tối 18:30 19
11 01 Võ Thanh Hương CA17MN Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 18/08/2020 D61.202 Tối 18:30 18
12 23 Nguyễn Tấn Phát DF19THB06 Giáo dục kỹ năng sống ở tiểu học 18/08/2020 D61.203 Tối 18:30 28
13 23 Nguyễn Tấn Phát DF19THB06 Giáo dục kỹ năng sống ở tiểu học 18/08/2020 D61.204 Tối 18:30 27
14 02 Bùi Thị Luyến DF19THA11 Văn học 2 19/08/2020 D61.201 Tối 18:30 22
15 02 Bùi Thị Luyến DF19THA11; DF20TH04 Văn học 2 19/08/2020 D61.202 Tối 18:30 21
16 01 Trần Thị Thanh Nhàn DF19THC06 Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp ở tiểu học 19/08/2020 D61.203 Tối 18:30 23
17 01 Trần Thị Thanh Nhàn DF19THC06 Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp ở tiểu học 19/08/2020 D61.204 Tối 18:30 23
18 01 Võ Thúy Hồng DF19THC06 Phương pháp dạy học Thủ công-Kỹ thuật 20/08/2020 D61.201 Tối 18:30 23
19 01 Võ Thúy Hồng DF19THC06 Phương pháp dạy học Thủ công-Kỹ thuật 20/08/2020 D61.202 Tối 18:30 23
20 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DE17MN Quản lý giáo dục mầm non 20/08/2020 D61.203 Tối 18:30 20
21 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DE17MN; DE15MN8861 Quản lý giáo dục mầm non 20/08/2020 D61.204 Tối 18:30 19
22 02 Lâm Thị Bạch Tuyết DF19THB11 Toán 2 21/08/2020 D61.201 Tối 18:30 25
23 02 Lâm Thị Bạch Tuyết

DF20TH04;

 DB19TH06; DF19TH11CL

Toán 2 21/08/2020 D61.202 Tối 18:30 25
24 02-1 Phan Thị Nở DA17MN PP cho trẻ làm quen với VHTN 21/08/2020 D61.203 Tối 18:30 18
25 02-2 Phan Thị Nở DA17MN PP cho trẻ làm quen với VHTN 21/08/2020 D61.204 Tối 18:30 20
26 02 Trần Thị Thanh Nhàn DB18TH04 Rèn luyện NVSP thường xuyên 3 24/08/2020 D61.201 Tối 18:30 20
27 02 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DB19TH06 Tiếng Việt 2 24/08/2020 D61.202 Tối 18:30 10
28 01 Liêu Thị Thùy Trang DA19TH Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 24/08/2020 D61.203 Tối 18:30 18
29 01 Liêu Thị Thùy Trang DA19TH Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 24/08/2020 D61.204 Tối 18:30 17
30 01 Liêu Thị Thùy Trang DB18TH04 Giao tiếp sư phạm ở trường tiểu học 25/08/2020 D61.201 Tối 18:30 19
31 06 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DF18TH04 Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học 25/08/2020 D61.202 Tối 18:30 31
32 06 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DF18TH04 Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học 25/08/2020 D61.203 Tối 18:30 29
33 06 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DF18TH04 Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học 25/08/2020 D61.204 Tối 18:30 30
34 01 Nguyễn Kinh Danh DF18THA10 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 25/08/2020 D61.206 Tối 18:30 31
35 01 Nguyễn Kinh Danh DF18THA10 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 25/08/2020 D61.207 Tối 18:30 25
36 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DE17MN Tâm bệnh học trẻ em 26/08/2020 D61.201 Tối 18:30 19
37 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DE17MN Tâm bệnh học trẻ em 26/08/2020 D61.202 Tối 18:30 19
38 01 Liêu Thị Thùy Trang DF18MN10 Giao tiếp sư phạm ở trường MN 26/08/2020 D61.203 Tối 18:30 27
39 01 Liêu Thị Thùy Trang DE18MN10; DF18MN10 Giao tiếp sư phạm ở trường MN 26/08/2020 D61.204 Tối 18:30 25
40 11 Liêu Thanh Tâm

DE19MN11;

DE20MN04;

DF20MN04

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non (Vấn đáp) 27/08/2020 D61.202 Sáng 7:00 44
41 16 Nguyễn Kinh Danh DF19TH08 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 27/08/2020 D61.201 Sáng 7:50 24
42 16 Nguyễn Kinh Danh DF19TH08 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 27/08/2020 D61.204 Sáng 7:50 23
43 16 Nguyễn Kinh Danh DF19TH08 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 27/08/2020 D61.203 Sáng 7:50 24
44 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DF19THA11 Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp ở tiểu học 27/08/2020 D61.203 Tối 18:30 32
45 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DF19THA11; DF20TH04 Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp ở tiểu học 27/08/2020 D61.204 Tối 18:30 29
46 01 Dương Thị Thu Ba DB18TH04 Phương pháp dạy học Thủ công-Kỹ thuật 27/08/2020 D61.201 Tối 18:30 20
47 01 Hồ Đức Huy DA17TH PP Dạy học Tự nhiên - Xã hội 27/08/2020 D61.202 Tối 18:30 24
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)