TUYỂN SINH 2020

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

44025
Hôm nayHôm nay18
Tuần nàyTuần này148
Tháng nàyTháng này988
Số khách trực tuyến 5
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 10-2020/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 2, năm học 2019-2020
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 29/8/2020 đến ngày 14/9/2020
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 16 Nguyễn Tấn Phát DF19TH08 Giáo dục kỹ năng sống ở tiểu học 29/08/2020 D31.101 Chiều 13:00 24
2 16 Nguyễn Tấn Phát DF19TH08 Giáo dục kỹ năng sống ở tiểu học 29/08/2020 D31.102 Chiều 13:00 23
3 16 Nguyễn Tấn Phát DF19TH08 Giáo dục kỹ năng sống ở tiểu học 29/08/2020 D31.103 Chiều 13:00 24
4 16 Nguyễn Kinh Danh DF19TH08 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 29/08/2020 D31.101 Chiều 15:50 24
5 16 Nguyễn Kinh Danh DF19TH08 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 29/08/2020 D31.102 Chiều 15:50 23
6 16 Nguyễn Kinh Danh DF19TH08 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 29/08/2020 D31.103 Chiều 15:50 24
7 02 Phan Thị Mỹ Ly DF19THB11 Tiếng Việt 1 03/09/2020 D61.206 Tối 18:30 20
8 01 Liêu Thị Thùy Trang DE17MN Đánh giá trong GD mầm non 03/09/2020 D61.201 Tối 18:30 21
9 01 Liêu Thị Thùy Trang DE17MN Đánh giá trong GD mầm non 03/09/2020 D61.202 Tối 18:30 18
12 1033 Nguyễn Văn Tiên DF19THB06 Toán 4 03/09/2020 D61.203 Tối 18:30 29
11 1033 Nguyễn Văn Tiên DF19THB06 Toán 4 03/09/2020 D61.204 Tối 18:30 26
12 10 Lâm Thị Bạch Tuyết

DE19MN11

Logic học đại cương 04/09/2020 D61.201 Tối 18:30 27
13 10 Lâm Thị Bạch Tuyết

DF19MN11

Logic học đại cương 04/09/2020 D61.202 Tối 18:30 32
14 10 Lâm Thị Bạch Tuyết

DF19MN11;

DE20MN04

Logic học đại cương 04/09/2020 D61.203 Tối 18:30 15+16
15 10 Lâm Thị Bạch Tuyết

DF20MN04

Logic học đại cương 04/09/2020 D61.204 Tối 18:30 25
16 10 Lâm Thị Bạch Tuyết

DF20MN04

Logic học đại cương 04/09/2020 D61.206 Tối 18:30 25
17 01 Phan Thị Nở DF18MN10 PP cho trẻ làm quen với VHTN 07/09/2020 D61.201 Tối 18:30 31
18 01 Dương Thị Thu Ba CA18MN Vệ sinh - phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 07/09/2020 D61.202 Tối 18:30 26
19 01 Võ Thúy Hồng DA18TH Thủ công - Kỹ thuật 07/09/2020 D61.203 Tối 18:30 22
20 02 Thái Văn Long DE19TH11; DE20TH04

Lý luận dạy học TH & LL GD TH

07/09/2020 D61.204 Tối 18:30 23
21 24 Phan Thị Nở DF19THB06 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 08/09/2020 D61.201 Tối 18:30 29
22 24 Phan Thị Nở DF19THB06 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 08/09/2020 D61.202 Tối 18:30 26
23 04 Nghi Minh Hoàn DF19THA06 Toán nâng cao 08/09/2020 D61.203 Tối 18:30 26
24 04 Nghi Minh Hoàn DF19THA06 Toán nâng cao 08/09/2020 D61.204 Tối 18:30 25
25 01 Võ Thanh Hương DE17MN PT&TC thực hiện CTGD MN 09/09/2020 D61.201 Tối 18:30 19
26 01 Võ Thanh Hương DE17MN PT&TC thực hiện CTGD MN 09/09/2020 D61.202 Tối 18:30 19
27 02-02 Trần Thị Kim Huệ DA17MN Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em 09/09/2020 D61.203 Tối 18:30 20
28 02-01 Trần Thị Kim Huệ DA17MN Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em 09/09/2020 D61.203 Tối 18:30 17
29 09 Phan Thị Nở DE17MN PP cho trẻ làm quen với VHTN 10/09/2020 D61.204 Tối 18:30 20
30 09 Phan Thị Nở DE17MN PP cho trẻ làm quen với VHTN 10/09/2020 D61.206 Tối 18:30 18
31 02 Dương Thị Thu Ba DF19THB06 Thủ công - Kỹ thuật 10/09/2020 D61.202 Tối 18:30 29
32 02 Dương Thị Thu Ba DF19THB06 Thủ công - Kỹ thuật 10/09/2020 D61.203 Tối 18:30 26
33 02 Lâm Thị Bạch Tuyết CB3; DE15MN8861 Toán cơ sở 10/09/2020 D61.201 Tối 18:30 9
34 01 Lâm Thị Bạch Tuyết CA18MN Toán và PP HT BT toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non 11/09/2020 D61.201 Tối 18:30 26
35 01 Lâm Thị Bạch Tuyết DA17TH

Rèn luyện NVSP thường xuyên 3

11/09/2020 D61.202 Tối 18:30 24
36 02 Lâm Thị Bạch Tuyết DA17MN Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non 11/09/2020 D61.203 Tối 18:30 19
37 02 Lâm Thị Bạch Tuyết DA17MN Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non 11/09/2020 D61.104 Tối 18:30 18
38 02 Lâm Thị Bạch Tuyết DA17MN Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý giáo dục và Đào tạo 14/09/2020 D61.201 Tối 18:30 19
39 02 Lâm Thị Bạch Tuyết DA17MN Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý giáo dục và Đào tạo 14/09/2020 D61.202 Tối 18:30 18
40 01 Võ Thanh Hương DA18MN Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 14/09/2020 D61.204 Tối 18:30 31
41 05 Nguyễn Kinh Danh DF18THB10 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 14/09/2020 D61.203 Tối 18:30 25
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
 
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)