TUYỂN SINH 2020

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

44025
Hôm nayHôm nay18
Tuần nàyTuần này148
Tháng nàyTháng này988
Số khách trực tuyến 4
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 06-2020/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 2, năm học 2019-2020
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 12/9/2020 đến ngày 18/9/2020

TT

Nhóm

CBGD

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Buổi thi

Giờ thi

SL SV

1

02

Phan Thị Mỹ Ly

DF18MN10

DE19MN11;

Văn học dân gian Việt Nam

12/09/2020

D61.203

Tối

18:30

02+27

2

02

Phan Thị Mỹ Ly

DF19MN11

Văn học dân gian Việt Nam

12/09/2020

D61.204

Tối

18:30

32

3

02

Phan Thị Mỹ Ly

DF19MN11;

DE20MN04

Văn học dân gian Việt Nam

12/09/2020

D61.206

Tối

18:30

30

4

02

Phan Thị Mỹ Ly

DF20MN04

Văn học dân gian Việt Nam

12/09/2020

D61.207

Tối

18:30

25

5

02

Phan Thị Mỹ Ly

DF20MN04

Văn học dân gian Việt Nam

12/09/2020

D61.208

Tối

18:30

25

6

05

Phan Hữu Phúc

DE18TH04

Giáo dục môi trường ở TH

12/09/2020

D61.201

Tối

18:30

25

7

05

Phan Hữu Phúc

DE18TH04

Giáo dục môi trường ở TH

12/09/2020

D61.202

Tối

18:30

25

8

01

Trần Thị Kim Huệ

CA18MN

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

15/09/2020

D61.201

Tối

18:30

26

9

08

Nguyễn Thị Kiều Tiên

DF19THA11

Tiếng Việt 2

15/09/2020

D61.202

Tối

18:30

31

12
08
Nguyễn Thị Kiều Tiên
DF18THB10
DF19THB11
DF20TH04
Tiếng Việt 2
15/09/2020
D61.203
Tối
18:30
30

11

04

Liêu Thị Thùy Trang

DE19TH11

DE20TH04

Giao tiếp sư phạm ở trường tiểu học

15/09/2020

D61.204

Tối

18:30

16+10

12

02

Hồ Đức Huy

CA19MN

Sinh lý trẻ em

21/09/2020

D61.202

Tối

18:30

13

13

01

Nguyễn Thị Kim Biên

CA18MN

Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non (Thực hành)

21/09/2020

D61.301

Tối

18:30

26

14

02

Hồ Đức Huy

DB18TH04

PP Dạy học Tự nhiên - Xã hội

21/09/2020

D61.201

Tối

18:30

20

15

1037

Võ Thúy Hồng

DF19THA06

Phương pháp dạy học Thủ công - Kỹ thuật

21/09/2020

D61.203

Tối

18:30

26

16

1037

Võ Thúy Hồng

DF19THA06

Phương pháp dạy học Thủ công - Kỹ thuật

21/09/2020

D61.204

Tối

18:30

25

17

01

Trần Thị Kim Huệ

CA18MN

PP HD trẻ làm quen với MTXQ

22/09/2020

D61.201

Tối

18:30

26

18

1032

Nghi Minh Hoàn

DF19THB06

Toán nâng cao

22/09/2020

D61.202

Tối

18:30

29

19

1032

Nghi Minh Hoàn

DF19THB06

Toán nâng cao

22/09/2020

D61.203

Tối

18:30

26

20

1032

Nghi Minh Hoàn

DB18TH04

Toán nâng cao

22/09/2020

D61.204

Tối

18:30

20

21

01

Võ Thanh Hương

CA18MN

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

23/09/2020

D61.201

Tối

18:30

26

22

01

Võ Thúy Hồng

DA18MN

Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

23/09/2020

D61.202

Tối

18:30

31

  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
 
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)