TUYỂN SINH 2020

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

47604
Hôm nayHôm nay1
Tuần nàyTuần này134
Tháng nàyTháng này704
Số khách trực tuyến 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 12-2020/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 1, năm học 2020-2021
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 09/12/2020 đến ngày 19/12/2020

 

TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 02 Liêu Thanh Tâm DA18MN Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non (Vấn đáp) 09/12/2020 D61.108 Chiều 13:00 31
2 01 Võ Thúy Hồng DA19MN Mỹ thuật 09/12/2020 D61.203 Tối 18:30 27
3 01 Phan Thị Nở DA18TH Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 09/12/2020 D61.204 Tối 18:30 22
4 02 Liêu Thanh Tâm DF19THA06 Lịch sử giáo dục Việt Nam 09/12/2020 D61.201 Tối 18:30 26
5 02 Liêu Thanh Tâm DF19THA06 Lịch sử giáo dục Việt Nam 09/12/2020 D61.202 Tối 18:30 25
6 09 Lâm Thị Bạch Tuyết DF18MN10 Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non 10/12/2020 D61.201 Tối 18:30 15
7 01 Lâm Thị Bạch Tuyết DA19TH Toán 2 10/12/2020 D61.204 Tối 18:30 18
8 01 Lâm Thị Bạch Tuyết DA19TH Toán 2 10/12/2020 D61.203 Tối 18:30 17
9 09 Lâm Thị Bạch Tuyết DF18MN10 Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non 10/12/2020 D61.202 Tối 18:30 16
12 31 Nguyễn Kinh Danh DF19THC06 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 14/12/2020 D61.201 Tối 18:30 23
11 31 Nguyễn Kinh Danh DF19THC06 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 14/12/2020 D61.202 Tối 18:30 23
12 02 Võ Thanh Hương DA17MN Nghề giáo viên mầm non 14/12/2020 D61.203 Tối 18:30 18
13 02 Võ Thanh Hương DA17MN Nghề giáo viên mầm non 14/12/2020 D61.204 Tối 18:30 18
14 01 Võ Thanh Hương CA19MN Tổ chức HĐ vui chơi cho trẻ (Thực hành) 15/12/2020 D61.301 Sáng 7:50 14
15 01 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DA19TH Tiếng Việt 2 15/12/2020 D61.203 Tối 18:30 18
16 01 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DA19TH Tiếng Việt 2 15/12/2020 D61.204 Tối 18:30 17
17 01 Dương Thị Thu Ba DE18MN10 Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em 15/12/2020 D61.201 Tối 18:30 14
18 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA20MNA Môi trường và phát triển 16/12/2020 D61.201 Tối 18:30 20
19 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA20MNA Môi trường và phát triển 16/12/2020 D61.202 Tối 18:30 20
20 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA20MNB Môi trường và phát triển 16/12/2020 D61.203 Tối 18:30 20
21 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA20MNB Môi trường và phát triển 16/12/2020 D61.204 Tối 18:30 20
22 01 Phan Thị Nở DA19TH Văn học 1 17/12/2020 D61.203 Tối 18:30 18
23 01 Phan Thị Nở DA19TH Văn học 1 17/12/2020 D61.204 Tối 18:30 17
24 01 Nguyễn Trọng Lăng DA19SPTK Tâm lý học giáo dục 17/12/2020 D61.202 Tối 18:30 5
25 01 Nguyễn Trọng Lăng DA18TH Đạo đức và PP GDĐĐ ở tiểu học 17/12/2020 D61.202 Tối 18:30 22
26 06 Võ Thúy Hồng DF19TH08 Mỹ thuật 1 19/12/2020 D61.201 Tối 18:30 24
27 06 Võ Thúy Hồng DF19TH08 Mỹ thuật 1 19/12/2020 D61.202 Tối 18:30 23
28 06 Võ Thúy Hồng DF19TH08 Mỹ thuật 1 19/12/2020 D61.203 Tối 18:30 24
  
Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
 
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
 
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DA19TH Tiếng Việt 2 15/12/2020 D61.203 Tối 18:30 18
17 01 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DA19TH Tiếng Việt 2 15/12/2020 D61.204 Tối 18:30 17
18 01 Dương Thị Thu Ba DE18MN10 Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em 15/12/2020 D61.201 Tối 18:30 14
19 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA20MNA Môi trường và phát triển 16/12/2020 D61.201 Tối 18:30 20
20 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA20MNA Môi trường và phát triển 16/12/2020 D61.202 Tối 18:30 20
21 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA20MNB Môi trường và phát triển 16/12/2020 D61.203 Tối 18:30 20
22 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA20MNB Môi trường và phát triển 16/12/2020 D61.204 Tối 18:30 20
23 01 Phan Thị Nở DA19TH Văn học 1 17/12/2020 D61.203 Tối 18:30 18
24 01 Phan Thị Nở DA19TH Văn học 1 17/12/2020 D61.204 Tối 18:30 17
25 01 Nguyễn Trọng Lăng DA19SPTK Tâm lý học giáo dục 17/12/2020 D61.202 Tối 18:30 5
26 01 Nguyễn Trọng Lăng DA18TH Đạo đức và PP GDĐĐ ở tiểu học 17/12/2020 D61.202 Tối 18:30 22
27 06 Võ Thúy Hồng DF19TH08 Mỹ thuật 1 19/12/2020 D61.201 Tối 18:30 24
28 06 Võ Thúy Hồng DF19TH08 Mỹ thuật 1 19/12/2020 D61.202 Tối 18:30 23
29 06 Võ Thúy Hồng DF19TH08 Mỹ thuật 1 19/12/2020 D61.203 Tối 18:30 2
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)