TUYỂN SINH 2020

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

47607
Hôm nayHôm nay4
Tuần nàyTuần này137
Tháng nàyTháng này707
Số khách trực tuyến 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 12-2020/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 1, năm học 2020-2021
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 26/12/2020 đến ngày 08/01/2021
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 023 Huỳnh Minh Như Hương DF20MN08 Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non 26/12/2020 D61.201 Tối 18:30 18
2 023 Huỳnh Minh Như Hương DF20MN10 Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non 26/12/2020 D61.202 Tối 18:30 14+1
3 03 Huỳnh Minh Như Hương DF20MN04 Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non 26/12/2020 D61.203 Tối 18:30 24
4 03 Huỳnh Minh Như Hương DF20MN04 Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non 26/12/2020 D61.204 Tối 18:30 24
5 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA17MN Giao tiếp SP ở trường mầm non 28/12/2020 D61.201 Tối 18:30 18
6 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA17MN Giao tiếp SP ở trường mầm non 28/12/2020 D61.202 Tối 18:30 18
7 01 Văn học 2 DA18TH Văn học 2 28/12/2020 D61.203 Tối 18:30 22
8 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA18MN Giao tiếp SP ở trường mầm non 28/12/2020 D61.204 Tối 18:30 31
9 01 Nguyễn Trọng Lăng DA19TH Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 29/12/2020 D61.201 Tối 18:30 18
10 01 Nguyễn Trọng Lăng DA19TH Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 29/12/2020 D61.202 Tối 18:30 17
11 11 Nguyễn Kinh Danh DF19THB06 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 1 29/12/2020 D61.203 Tối 18:30 28
12 11 Nguyễn Kinh Danh DF19THB06 Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 1 29/12/2020 D61.204 Tối 18:30 27
13              
14 02 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA19MN Tâm lý học xã hội 30/12/2020 D61.201 Tối 18:30 27
15 01 Liêu Thị Thùy Trang CA19MN Đánh giá trong giáo dục mầm non 30/12/2020 D61.202 Tối 18:30 14
16 01 Võ Thúy Hồng DA19TH Mỹ thuật 1 30/12/2020 D61.203 Tối 18:30 18
17 01 Võ Thúy Hồng DA19TH Mỹ thuật 1 30/12/2020 D61.204 Tối 18:30 17
18 01 Nguyễn Thị Kim Biên CA19MN Âm nhạc và múa (Thực hành) 31/12/2020 D61.301 Chiều 13:50 14
19 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA17TH Giao tiếp sư phạm ở trường tiểu học 04/01/2021 D61.201 Tối 18:30 24
20 01 Kiều Văn Đạt

DF19THB06

Lịch sử giáo dục Việt Nam 04/01/2021 D61.202 Tối 18:30 29
21 01 Kiều Văn Đạt

DF19THB06

Lịch sử giáo dục Việt Nam 04/01/2021 D61.203 Tối 18:30 26
22 01 Kiều Văn Đạt

DE19TH11;

DE20TH04

Lịch sử giáo dục Việt Nam 04/01/2021 D61.204 Tối 18:30 16+10
23 03 Nguyễn Anh Tuấn DF19THA06 Đạo đức và PP GDĐĐ ở tiểu học 05/01/2021 D61.201 Tối 18:30 26
24 03 Nguyễn Anh Tuấn DF19THA06 Đạo đức và PP GDĐĐ ở tiểu học 05/01/2021 D61.202 Tối 18:30 25
25 10 Nguyễn Tấn Phát DF18MN10 Trò chơi dân gian cho trẻ 05/01/2021 D61.203 Tối 18:30 31
26 01 Trần Thị Kim Huệ DA18MN Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 05/01/2021 D61.204 Tối 18:30 31
27 01 Võ Thanh Hương DE19MN11 Tổ chức HĐ vui chơi cho trẻ 06/01/2021 D61.203 Tối 18:30 27
28 01 Võ Thanh Hương DE20MN04 Tổ chức HĐ vui chơi cho trẻ 06/01/2021 D61.204 Tối 18:30 16
29 022 Lê Thị Xuân Mai DF20MN08 Tâm lý học xã hội 06/01/2021 D61.201 Tối 18:30 18
30 022 Lê Thị Xuân Mai DF20MN10 Tâm lý học xã hội 06/01/2021 D61.202 Tối 18:30 19
31 04 Nguyễn Văn Sia

DF19THA11

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 07/01/2021 D61.201 Tối 18:30 32
32 04 Nguyễn Văn Sia

DF19THA11, DF20TH20

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 07/01/2021 D61.202 Tối 18:30 12+12
33 02 Huỳnh Minh Như Hương DF19MN11 Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non 07/01/2021 D61.204 Tối 18:30 24
34 02 Huỳnh Minh Như Hương DF19MN11 Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non 07/01/2021 D61.206 Tối 18:30 23
35 04 Nguyễn Văn Sia

DF19TH B11

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 07/01/2021 D61.203 Tối 18:30 24
36 02 Võ Thúy Hồng DA18TH Phương pháp dạy thủ công - kỹ thuật 08/01/2021 D61.201 Tối 18:30 22
37 01 Võ Thúy Hồng DA17TH Phương pháp dạy thủ công - kỹ thuật 08/01/2021 D61.202 Tối 18:30 24
38 01 Dương Thị Thu Ba DA17MN Vệ sinh - phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 08/01/2021 D61.203 Tối 18:30 18
39 01 Dương Thị Thu Ba DA17MN Vệ sinh - phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 08/01/2021 D61.204 Tối 18:30 18
  
Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
 
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)