TUYỂN SINH 2020

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

47605
Hôm nayHôm nay2
Tuần nàyTuần này135
Tháng nàyTháng này705
Số khách trực tuyến 4
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 01-2021/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 1, năm học 2020-2021
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 09/01/2021 đến ngày 15/01/2021
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 14 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DB18TH04; DF18TH04 Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học 09/01/2021 B11.409 Sáng 7:00 !5+1
2 14 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DE18TH04 Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học 09/01/2021 B31.205 Sáng 7:00 27
3 14 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DE18TH04 Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học 09/01/2021 B31.302 Sáng 7:00 27
4 05 Liêu Thị Thùy Trang DB18TH04; DF18TH04 Giáo dục hòa nhập HS KT ở TH 09/01/2021 B11.409 Sáng 9:50 !5+1
5 05 Liêu Thị Thùy Trang DE18TH04 Giáo dục hòa nhập HS KT ở TH 09/01/2021 B31.205 Sáng 9:50 27
6 05 Liêu Thị Thùy Trang DE18TH04 Giáo dục hòa nhập HS KT ở TH 09/01/2021 B31.302 Sáng 9:50 27
7 05 Nghi Minh Hoàn DF19TH08 Toán nâng cao 09/01/2021 D61.201 Tối 18:30 24
8 05 Nghi Minh Hoàn DF19TH08 Toán nâng cao 09/01/2021 D61.202 Tối 18:30 23
9 05 Nghi Minh Hoàn DF19TH08 Toán nâng cao 09/01/2021 D61.203 Tối 18:30 24
10 02 Nguyễn Quốc Sơn DE18MN10 LL và PP tổ chức HĐAN cho TE (Thực hành) 09/01/2021 D61.402 Tối 18:30 14
11 01 Võ Thanh Hương CA19MN Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 11/01/2021 D61.201 Tối 18:30 14
12 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DF19MN11 Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non 11/01/2021 D61.202 Tối 18:30 23
13 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DF19MN11 Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non 11/01/2021 D61.203 Tối 18:30 22
14 03 Võ Thúy Hồng DE19TH11; DE20TH04 Mỹ thuật 1 11/01/2021 D61.204 Tối 18:30 14+8
15 01 Trần Văn Tuân DA19SNV Văn học trung đại Việt Nam 1 11/01/2021 D61.201 Tối 18:30 4
16 013 Liêu Thị Thùy Trang DF20MN04 Giao tiếp SP ở trường mầm non 13/01/2021 D61.201 Tối 18:30 23
17 013 Liêu Thị Thùy Trang DF20MN04 Giao tiếp SP ở trường mầm non 13/01/2021 D61.202 Tối 18:30 25
18 07 Hồ Đức Huy DF19THC06 PP Dạy học Tự nhiên - Xã hội 13/01/2021 D61.203 Tối 18:30 23
19 07 Hồ Đức Huy DF19THC06 PP Dạy học Tự nhiên - Xã hội 13/01/2021 D61.204 Tối 18:30 23
20 01 Liêu Thị Thùy Trang CA19MN Giáo dục học mầm non 14/01/2021 D61.203 Tối 18:30 13
21 02 Liêu Thị Thùy Trang DA19MN Giáo dục học mầm non 14/01/2021 D61.204 Tối 18:30 27
22 02 Nguyễn Văn Tiên DF19THA11 Toán 4 14/01/2021 D61.201 Tối 18:30 31
23 02 Nguyễn Văn Tiên DF19THB11; DF20TH04 Toán 4 14/01/2021 D61.202 Tối 18:30 18+12
24 01 Nguyễn Kinh Danh DA18TH Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 1 15/01/2021 D61.204 Tối 18:30 22
25 02 Trần Thị Kim Huệ DA18MN LL và PP HD trẻ LQ với MTXQ 15/01/2021 D61.203 Tối 18:30 31
26 01 Trần Thị Kim Huệ DA17MN LL và PP HD trẻ LQ với MTXQ 15/01/2021 D61.202 Tối 18:30 18
27 01 Trần Thị Kim Huệ DA17MN LL và PP HD trẻ LQ với MTXQ 15/01/2021 D61.201 Tối 18:30 18
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
 
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)