TUYỂN SINH 2020

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

47605
Hôm nayHôm nay2
Tuần nàyTuần này135
Tháng nàyTháng này705
Số khách trực tuyến 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                            Số: 02-2021/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 2, năm học 2020-2021
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 23/01/2021 đến ngày 31/01/2021

TT

Nhóm

CBGD

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Buổi thi

Giờ thi

SL SV

1

09

Nguyễn Anh Tuấn

DF19TH08

Đạo đức và PP GDĐĐ ở tiểu học

23/01/2021

D61.201

Tối

18:30

24

2

09

Nguyễn Anh Tuấn

DF19TH08

Đạo đức và PP GDĐĐ ở tiểu học

23/01/2021

D61.202

Tối

18:30

23

3

09

Nguyễn Anh Tuấn

DF19TH08

Đạo đức và PP GDĐĐ ở tiểu học

23/01/2021

D61.203

Tối

18:30

24

4

01

Phạm Thị Mỹ Duyên

CA20MN

Môi trường và phát triển

28/01/2021

D61.204

Tối

18:30

13

5

             

6

08

Liêu Thanh Tâm

DF20MN08; DF20MN10

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

(Báo cáo)

28/01/2021

D61.201

Tối

18:30

37

7

03

Phạm Minh Triển

DF20TH11

Toán 3

31/01/2021

B31.301

Chiều

13:00

23

8

03

Phạm Minh Triển

DF20TH11

Toán 3

31/01/2021

B31.307

Chiều

13:00

22

  Ghi chú:

- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.

                                LẬP BẢNG                                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG

KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)