TUYỂN SINH 2022

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

62927
Hôm nayHôm nay13
Tuần nàyTuần này91
Tháng nàyTháng này860
Số khách trực tuyến 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 03-2022/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 2, năm học 2021-2022
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 29/3/2022 đến ngày 13/4/2022
 
TT
Nhóm
CBGD
Lớp
Môn thi
Ngày thi
Phòng thi
Buổi thi
Giờ thi
SL SV
1
01
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
DF19THB11
Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học
29/03/2022
D61.104
Tối
18:30
18
2
02
Huỳnh Thị Ngọc Lan
DA19MN
Văn học trẻ em
29/03/2022
D61.106
Tối
18:30
28
3
02
Huỳnh Thị Ngọc Lan
CA20MN
Văn học trẻ em
29/03/2022
D61.107
Tối
18:30
13
4
02
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
DF19THA11
Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học
29/03/2022
D61.108
Tối
18:30
31
5
02
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
DF19THA11; DF20TH04
Phương pháp dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở tiểu học
29/03/2022
D61.207
Tối
18:30
11
6
01
Phan Hữu Phúc
DE19TH11; DE20TH04
Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học
30/03/2022
D61.104
Tối
18:30
19
7
01
Võ Thanh Hương
DA19MN
Nghề giáo viên mầm non
30/03/2022
D61.106
Tối
18:30
28
8
01
Lâm Thị Bạch Tuyết
DA19TH
Rèn luyện NVSP thường xuyên 3
30/03/2022
D61.107
Tối
18:30
18
9
01
Lâm Thị Bạch Tuyết
DA19TH
Rèn luyện NVSP thường xuyên 3
30/03/2022
D61.108
Tối
18:30
17
10
01
Hồ Đức Huy
DA18TH
PP Dạy học Tự nhiên - Xã hội
30/03/2022
D61.207
Tối
18:30
22
11
01
Võ Thúy Hồng
DF19THB11
Mỹ thuật 1
31/03/2022
D61.104
Tối
18:30
19
12
02
Châu Thúy An
DB19TH06
Văn học 2
31/03/2022
D61.106
Tối
18:30
10
13
01
Hồ Đức Huy
CA20MN
Sinh lý trẻ em
31/03/2022
D61.107
Tối
18:30
13
14
01
Dương Thị Thu Ba
DF20MN08
Giáo dục MT trong trường MN
31/03/2022
D61.108
Tối
18:30
17
15
01
Dương Thị Thu Ba
DF20MN10
Giáo dục MT trong trường MN
31/03/2022
D61.207
Tối
18:30
19
16
01
Dương Thị Thu Ba
CA20MN
Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
01/04/2022
D61.104
Tối
18:30
11
17
01
Nguyễn Trọng Lăng
DA19TH
Đạo đức và PP GDĐĐ ở tiểu học
01/04/2022
D61.106
Tối
18:30
18
18
01
Nguyễn Trọng Lăng
DA19TH
Đạo đức và PP GDĐĐ ở tiểu học
01/04/2022
D61.107
Tối
18:30
17
19
03
Nguyễn Kinh Danh
DB19TH06
Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 1
01/04/2022
D61.108
Tối
18:30
10
20
03
Liêu Thị Thùy Trang
DA19MN
Đánh giá trong giáo dục mầm non
04/04/2022
D61.201
Tối
18:30
28
21
03
Liêu Thị Thùy Trang
CA20MN
Đánh giá trong giáo dục mầm non
04/04/2022
D61.202
Tối
18:30
13
22
02
Đoàn Phước Miền
DB19TH06
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở tiểu học (Thực hành trên máy tính)
04/04/2022
D71.104
Tối
18:30
10
23
02
Lâm Thị Bạch Tuyết
DF20MN08
Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non
04/04/2022
D61.204
Tối
18:30
17
24
02
Lâm Thị Bạch Tuyết
DF20MN10
Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non
04/04/2022
D61.206
Tối
18:30
19
25
02
Nguyễn Văn Tiên
DE19TH11; DE20TH04
Toán 4
04/04/2022
D61.203
Tối
18:30
19
26
01
Trần Văn Tuân
DA19TH
Văn học 2
05/04/2022
D61.203
Tối
18:30
18
27
01
Trần Văn Tuân
DA19TH
Văn học 2
05/04/2022
D61.204
Tối
18:30
17
28
10
Lâm Thị Bạch Tuyết
DF20MN08
Logic học đại cương
05/04/2022
D61.201
Tối
18:30
16
29
10
Lâm Thị Bạch Tuyết
DF20MN10
Logic học đại cương
05/04/2022
D61.202
Tối
18:30
19
30
013
Võ Thanh Hương
DF20MN08
Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em
06/04/2022
D61.201
Tối
18:30
17
31
013
Võ Thanh Hương
DF20MN10
Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em
06/04/2022
D61.202
Tối
18:30
19
32
031
Phan Thị Nở
DF20MN04
Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
06/04/2022
D61.203
Tối
18:30
24
33
031
Phan Thị Nở
DF20MN04
Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
06/04/2022
D61.204
Tối
18:30
24
34
022
Trần Thị Kim Huệ
DF20MN10
Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
07/04/2022
D61.201
Tối
18:30
19
35
022
Trần Thị Kim Huệ
DF20MN08
Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
07/04/2022
D61.202
Tối
18:30
17
36
017
Lâm Thị Bạch Tuyết
DF20MN04
Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non
07/04/2022
D61.203
Tối
18:30
24
37
017
Lâm Thị Bạch Tuyết
DF20MN04
Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non
07/04/2022
D61.204
Tối
18:30
24
38
02
Trần Thị Kim Huệ
DF20MN08
Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh
08/04/2022
D61.203
Tối
18:30
17
39
02
Trần Thị Kim Huệ
DF20MN10
Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh
08/04/2022
D61.204
Tối
18:30
19
40
023
Trần Thị Kim Huệ
DF20MN04
Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh
08/04/2022
D61.201
Tối
18:30
24
41
023
Trần Thị Kim Huệ
DF20MN04
Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh
08/04/2022
D61.202
Tối
18:30
24
42
023
Võ Thúy Hồng
DF20MN08
Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
14/04/2022
D61.201
Tối
18:30
17
43
023
Võ Thúy Hồng
DF20MN10
Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
14/04/2022
D61.202
Tối
18:30
19
44
03
Võ Hoàng Khải
DA19TH
Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý giáo dục và Đào tạo (Trắc nghiệm trên máy tính)
14/04/2022
D71.111
Tối
18:30
17
45
03
Võ Hoàng Khải
DA19TH
Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý giáo dục và Đào tạo (Trắc nghiệm trên máy tính)
14/04/2022
D71.112
Tối
18:30
18
46
03
Võ Thúy Hồng
DF20MN04
Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
12/04/2022
D61.201
Tối
18:30
24
47
03
Võ Thúy Hồng
DF20MN04
Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
12/04/2022
D61.202
Tối
18:30
24
48
02
Phan Thị Nở
DF20MN08
Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
12/04/2022
D61.203
Tối
18:30
17
49
02
Phan Thị Nở
DF20MN10
Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
12/04/2022
D61.204
Tối
18:30
19
50
01
Phạm Thị Mỹ Duyên
DA19TH
Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp ở tiểu học
13/04/2022
D61.203
Tối
18:30
18
51
01
Phạm Thị Mỹ Duyên
DA19TH
Tổ chức các hoạt động theo hướng tích hợp ở tiểu học
13/04/2022
D61.204
Tối
18:30
17
52
01
Nguyễn Tấn Phát
DF20MN08
Trò chơi dân gian cho trẻ
13/04/2022
D61.201
Tối
18:30
17
53
01
Nguyễn Tấn Phát
DF20MN10
Trò chơi dân gian cho trẻ
13/04/2022
D61.202
Tối
18:30
19
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)