TUYỂN SINH 2022

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

70448
Hôm nayHôm nay35
Tuần nàyTuần này293
Tháng nàyTháng này136
Số khách trực tuyến 5
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 07-2022/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 2, năm học 2021-2022
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 27/6/2022 đến ngày 11/7/2022

 

TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 01;02

Võ Thanh Hương

Nguyễn Tấn Phát

DA20MNA; DA20MNB Tổ chức HĐ vui chơi cho trẻ (Thực hành) 27/06/2022 D61.301 Sáng 7:00 79
2 01 Nguyễn Thị Kim Biên DA19MN Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non (Thực hành) 27/06/2022 D61.301 Tối 18:30 28
3 06 Lâm Thị Bạch Tuyết DA20MNA Logic học đại cương 27/06/2022 D61.201 Tối 18:30 21
4 06 Lâm Thị Bạch Tuyết DA20MNA; DA20QKDB Logic học đại cương 27/06/2022 D61.202 Tối 18:30 20
5 014 Lâm Thị Bạch Tuyết DA20QKDB Logic học đại cương 27/06/2022 D61.203 Tối 18:30 26
6 014 Lâm Thị Bạch Tuyết

DA20QKDB;

DA20MNB;

DA20MNA

Logic học đại cương 27/06/2022 D61.204 Tối 18:30 25
7 01 Dương Thị Thu Ba CA20MN Vệ sinh - phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 27/06/2022 D61.206 Tối 18:30 11
8 01 Nguyễn Thị Kim Biên DA20MNA Âm nhạc và múa (Thực hành) 28/06/2022 D61.301 Tối 18:30 38
9 01 Trần Thị Kim Huệ DA19MN LL và PP HD trẻ LQ với MTXQ 28/06/2022 D61.206 Tối 18:30 28
10 01 Trần Thị Kim Huệ CA20MN PP HD trẻ làm quen với MTXQ 28/06/2022 D61.207 Tối 18:30 12
11 02 Hồ Đức Huy DA20THB Sinh lý học lứa tuổi tiểu học 28/06/2022 D61.201 Tối 18:30 22
12 02 Hồ Đức Huy DA20THB Sinh lý học lứa tuổi tiểu học 28/06/2022 D61.202 Tối 18:30 21
13 01 Hồ Đức Huy DA20THA Sinh lý học lứa tuổi tiểu học 28/06/2022 D61.203 Tối 18:30 22
14 01 Hồ Đức Huy DA20THA Sinh lý học lứa tuổi tiểu học 28/06/2022 D61.204 Tối 18:30 22
15 05 Phan Hữu Phúc CA21MNB Môi trường và phát triển 29/06/2022 D61.201 Tối 18:30 25
16 05 Phan Hữu Phúc CA21MNB Môi trường và phát triển 29/06/2022 D61.202 Tối 18:30 25
17 01 Phạm Thị Mỹ Duyên CA21MNA Môi trường và phát triển 29/06/2022 D61.203 Tối 18:30 21
18 01 Phạm Thị Mỹ Duyên CA21MNA Môi trường và phát triển 29/06/2022 D61.204 Tối 18:30 20
19 02 Nguyễn Thị Kim Biên DA20MNB Âm nhạc và múa (Thực hành) 29/06/2022 D61.301 Tối 18:30 39
20 03 Phạm Thị Mỹ Duyên DA21MNB Môi trường và phát triển 30/06/2022 D61.203 Tối 18:30 21
21 03 Phạm Thị Mỹ Duyên DA21MNB Môi trường và phát triển 30/06/2022 D61.204 Tối 18:30 21
22 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA21MNA Môi trường và phát triển 30/06/2022 D61.201 Tối 18:30 21
23 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA21MNA Môi trường và phát triển 30/06/2022 D61.202 Tối 18:30 20
24 04 Phan Hữu Phúc DA21MNC Môi trường và phát triển 30/06/2022 D61.206 Tối 18:30 25
25 04 Phan Hữu Phúc DA21MNC Môi trường và phát triển 30/06/2022 D61.207 Tối 18:30 24
26 01 Trần Thị Kim Huệ DA19MN Lý luận và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 01/07/2022 D61.206 Tối 18:30 27
27 01 Trần Văn Tuân DA20THA Rèn luyện NVSP thường xuyên 2 01/07/2022 D61.201 Tối 18:30 22
28 01 Trần Văn Tuân DA20THA Rèn luyện NVSP thường xuyên 2 01/07/2022 D61.202 Tối 18:30 21
29 02 Trần Văn Tuân DA20THB Rèn luyện NVSP thường xuyên 2 01/07/2022 D61.203 Tối 18:30 22
30 02 Trần Văn Tuân DA20THB Rèn luyện NVSP thường xuyên 2 01/07/2022 D61.204 Tối 18:30 21
31 01 Liêu Thị Thùy Trang DA20THA Lý luận dạy học TH & LL GD TH 04/07/2022 D61.201 Tối 18:30 22
32 01 Liêu Thị Thùy Trang DA20THA Lý luận dạy học TH & LL GD TH 04/07/2022 D61.202 Tối 18:30 21
33 02 Liêu Thị Thùy Trang DA20THB Lý luận dạy học TH & LL GD TH 04/07/2022 D61.203 Tối 18:30 22
34 02 Liêu Thị Thùy Trang DA20THB Lý luận dạy học TH & LL GD TH 04/07/2022 D61.204 Tối 18:30 21
35 02 Dương Thị Thu Ba CA21MNB Dinh dưỡng trẻ mầm non (Thực hành) 04/07/2022 H11.101 Tối 18:30 44
36 02 Dương Thị Thu Ba DA20MNB Dinh dưỡng trẻ em (Thực hành) 05/07/2022 H11.101 Tối 18:30 39
37 04 Phan Thị Nở CA21MNB Văn học trẻ em 05/07/2022 D61.203 Tối 18:30 23
38 04 Phan Thị Nở CA21MNB Văn học trẻ em 05/07/2022 D61.204 Tối 18:30 23
39 03 Phan Thị Nở CA21MNA Văn học trẻ em 05/07/2022 D61.201 Tối 18:30 21
40 03 Phan Thị Nở CA21MNA Văn học trẻ em 05/07/2022 D61.202 Tối 18:30 20
41 01 Dương Thị Thu Ba DA20MNA Dinh dưỡng trẻ em (Thực hành) 06/07/2022 H11.101 Tối 18:30 39
42 02 Lê Thị Xuân Mai DF21MN10 Tâm lý học xã hội 06/07/2022 D61.201 Tối 18:30 18
43 04 Võ Thúy Hồng DF20TH11 Mỹ thuật 1 06/07/2022 D61.202 Tối 18:30 20
44 04 Võ Thúy Hồng DF20TH11 Mỹ thuật 1 06/07/2022 D61.203 Tối 18:30 19
45 01 Tô Hoàng Tuấn DE19TH11; DE20TH04 Quản lý giáo dục tiểu học 06/07/2022 D61.204 Tối 18:30 19
46 01 Dương Thị Thu Ba CA21MNA Dinh dưỡng trẻ mầm non 07/07/2022 H11.101 Tối 18:30 40
47 012 Trần Văn Tuân DA20MNB Tiếng Việt thực hành 07/07/2022 D61.203 Tối 18:30 25
48 012 Trần Văn Tuân DA20MNB Tiếng Việt thực hành 07/07/2022 D61.204 Tối 18:30 24
49 08 Trần Văn Tuân DA20MNA Tiếng Việt thực hành 07/07/2022 D61.201 Tối 18:30 21
50 08 Trần Văn Tuân DA20MNA Tiếng Việt thực hành 07/07/2022 D61.202 Tối 18:30 20
51 01 Trần Văn Tuân CA21MNB Tiếng việt mầm non 08/07/2022 D61.204 Tối 18:30 23
52 01 Trần Văn Tuân CA21MNA Tiếng việt mầm non 08/07/2022 D61.201 Tối 18:30 21
53 01 Trần Văn Tuân CA21MNA Tiếng việt mầm non 08/07/2022 D61.202 Tối 18:30 20
54 01 Trần Văn Tuân CA21MNB Tiếng việt mầm non 08/07/2022 D61.203 Tối 18:30 23
55 01 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DA20THA Văn học 1 11/07/2022 D61.201 Tối 18:30 22
56 01 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DA20THA Văn học 1 11/07/2022 D61.202 Tối 18:30 22
57 02 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DA20THB Văn học 1 11/07/2022 D61.203 Tối 18:30 22
58 02 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DA20THB Văn học 1 11/07/2022 D61.204 Tối 18:30 21
 Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
 
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)