TUYỂN SINH 2022

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

70448
Hôm nayHôm nay35
Tuần nàyTuần này293
Tháng nàyTháng này136
Số khách trực tuyến 4
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 09-2022/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 2, năm học 2021-2022
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 26/7/2022 đến ngày 23/8/2022

 

TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 02 Nguyễn Kinh Danh DA19TH Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 1 26/07/2022 D61.201 Tối 18:30 17
2 02 Nguyễn Kinh Danh DA19TH Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 1 26/07/2022 D61.202 Tối 18:30 17
3 03 Võ Thúy Hồng DA20THB Mỹ thuật 1 26/07/2022 D61.203 Tối 18:30 22
4 03 Võ Thúy Hồng DA20THB Mỹ thuật 1 26/07/2022 D61.204 Tối 18:30 22
5 01

Liêu Thanh Tâm

Liêu Thị Thùy Trang

DF21MN10 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non (Báo cáo) 27/07/2022 D61.108 Chiều 13:50 13
6 03 Nguyễn Kinh Danh DA19TH Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 27/07/2022 D61.201 Tối 18:30 17
7 03 Nguyễn Kinh Danh DA19TH Lý luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2 27/07/2022 D61.202 Tối 18:30 17
8 02 Phan Thị Nở DF20TH11 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 2 27/07/2022 D61.203 Tối 18:30 19
9 02 Phan Thị Nở DF20TH11 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 2 27/07/2022 D61.204 Tối 18:30 18
10 01 Võ Thúy Hồng DA20MNA Mỹ thuật 28/07/2022 D61.203 Tối 18:30 20
11 01 Võ Thúy Hồng DA20MNA Mỹ thuật 28/07/2022 D61.204 Tối 18:30 19
12 02 Võ Thúy Hồng DA20MNB Mỹ thuật 28/07/2022 D61.201 Tối 18:30 20
13 02 Võ Thúy Hồng DA20MNB Mỹ thuật 28/07/2022 D61.202 Tối 18:30 19
14 01 Nghi Minh Hoàn DA21THA Toán 1 29/07/2022 D61.202 Tối 18:30 20
15 01 Nghi Minh Hoàn DA21THA Toán 1 29/07/2022 D61.203 Tối 18:30 20
16 02 Nghi Minh Hoàn DA21THB Toán 1 29/07/2022 D61.206 Tối 18:30 21
17 02 Nghi Minh Hoàn DA21THB Toán 1 29/07/2022 D61.207 Tối 18:30 20
18 03 Nghi Minh Hoàn DA21THC Toán 1 29/07/2022 D61.103 Tối 18:30 25
19 03 Nghi Minh Hoàn DA21THC Toán 1 29/07/2022 D61.104 Tối 18:30 25
20 04 Nghi Minh Hoàn DA21THD Toán 1 29/07/2022 D61.106 Tối 18:30 28
21 04 Nghi Minh Hoàn DA21THD Toán 1 29/07/2022 D61.107 Tối 18:30 27
22 01 Nghi Minh Hoàn DA21THA Toán 1 29/07/2022 D61.201 Tối 18:30 20
23 02 Nghi Minh Hoàn DA21THB Toán 1 29/07/2022 D61.204 Tối 18:30 21
24 11 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNA Tâm lý học đại cương 01/08/2022 D61.201 Tối 18:30 20
25 11 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNA Tâm lý học đại cương 01/08/2022 D61.202 Tối 18:30 20
26 12 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNB Tâm lý học đại cương 01/08/2022 D61.203 Tối 18:30 20
27 12 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNB Tâm lý học đại cương 01/08/2022 D61.204 Tối 18:30 20
28 12 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNC Tâm lý học đại cương 01/08/2022 D61.206 Tối 18:30 23
29 12 Nguyễn Thị Hoàng Yến DA21MNC Tâm lý học đại cương 01/08/2022 D61.207 Tối 18:30 24
30 01 Nguyễn Trọng Lăng DA20THA Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 02/08/2022 D61.201 Tối 18:30 22
31 01 Nguyễn Trọng Lăng DA20THA Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 02/08/2022 D61.202 Tối 18:30 22
32 02 Nguyễn Trọng Lăng DA20THB Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 02/08/2022 D61.203 Tối 18:30 22
33 02 Nguyễn Trọng Lăng DA20THB Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 02/08/2022 D61.204 Tối 18:30 21
34 01 Phạm Thị Mỹ Duyên DA20THA Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 03/08/2022 D61.201 Tối 18:30 22
35 01 Phạm Thị Mỹ Duyên DA20THA Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 03/08/2022 D61.202 Tối 18:30 21
36 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA20THB Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 03/08/2022 D61.203 Tối 18:30 22
37 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA20THB Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 03/08/2022 D61.204 Tối 18:30 21
38 01 Dương Thị Thu Ba DA19TH Phương pháp dạy thủ công - kỹ thuật 03/08/2022 D61.206 Tối 18:30 17
39 01 Dương Thị Thu Ba DA19TH Phương pháp dạy thủ công - kỹ thuật 03/08/2022 D61.207 Tối 18:30 17
40 02 Liêu Thị Thùy Trang DF20TH11 Giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học 04/08/2022 D61.201 Tối 18:30 18
41 02 Liêu Thị Thùy Trang DF20TH11 Giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học 04/08/2022 D61.202 Tối 18:30 17
42 15 Nguyễn Thị Hoàng Yến CA21MNB Tâm lý học đại cương 04/08/2022 D61.207 Tối 18:30 26
43 15 Nguyễn Thị Hoàng Yến CA21MNA Tâm lý học đại cương 04/08/2022 D61.203 Tối 18:30 21
44 15 Nguyễn Thị Hoàng Yến CA21MNA Tâm lý học đại cương 04/08/2022 D61.204 Tối 18:30 20
45 15 Nguyễn Thị Hoàng Yến CA21MNB Tâm lý học đại cương 04/08/2022 D61.206 Tối 18:30 27
46 01 Phan Thị Nở DF21MN04 Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 05/08/2022 D61.201 Tối 18:30 27
47 01 Phan Thị Nở DF21MN04 Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 05/08/2022 D61.202 Tối 18:30 26
48 01 Nguyễn Thị Hương Giang CA20MN Toán và PP HT BT toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non 05/08/2022 D61.203 Tối 18:30 12
49 02 Phan Hữu Phúc DB19TH06 Giáo dục môi trường ở TH 05/08/2022 D61.204 Tối 18:30 9
50 03 Đặng Huỳnh Mai DA21MNC Giáo dục học đại cương 08/08/2022 D61.207 Tối 18:30 23
51 02 Đặng Huỳnh Mai DA21MNA Giáo dục học đại cương 08/08/2022 D61.201 Tối 18:30 20
52 02 Đặng Huỳnh Mai DA21MNA Giáo dục học đại cương 08/08/2022 D61.202 Tối 18:30 19
53 03 Đặng Huỳnh Mai DA21MNB Giáo dục học đại cương 08/08/2022 D61.203 Tối 18:30 20
54 03 Đặng Huỳnh Mai DA21MNB Giáo dục học đại cương 08/08/2022 D61.204 Tối 18:30 20
55 03 Đặng Huỳnh Mai DA21MNC Giáo dục học đại cương 08/08/2022 D61.206 Tối 18:30 24
56 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA21THB Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 09/08/2022 D61.206 Tối 18:30 20
57 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA21THB Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 09/08/2022 D61.207 Tối 18:30 20
58 01 Phạm Thị Mỹ Duyên DA21THA Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 09/08/2022 D61.201 Tối 18:30 22
59 01 Phạm Thị Mỹ Duyên DA21THA Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 09/08/2022 D61.202 Tối 18:30 20
60 03 Phạm Thị Mỹ Duyên DA21THC Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 09/08/2022 D61.103 Tối 18:30 25
61 03 Phạm Thị Mỹ Duyên DA21THC Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 09/08/2022 D61.104 Tối 18:30 25
62 04 Liêu Thị Thùy Trang DA21THD Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 09/08/2022 D61.106 Tối 18:30 19
63 04 Liêu Thị Thùy Trang DA21THD Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 09/08/2022 D61.107 Tối 18:30 19
64 04 Liêu Thị Thùy Trang DA21THD Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 09/08/2022 D61.108 Tối 18:30 19
65 01 Phạm Thị Mỹ Duyên DA21THA Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 09/08/2022 D61.203 Tối 18:30 20
66 02 Phạm Thị Mỹ Duyên DA21THB Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 09/08/2022 D61.204 Tối 18:30 20
67 02 Hồ Đức Huy DB19TH06 PP Dạy học Tự nhiên - Xã hội 10/08/2022 D61.203 Tối 18:30 9
68 01 Phan Thị Nở DE19TH11; DE20TH04 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 2 10/08/2022 D61.204 Tối 18:30 19
69 01 Võ Thúy Hồng DA20MNA Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 10/08/2022 D61.201 Tối 18:30 20
70 01 Võ Thúy Hồng DA20MNA Lý luận và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 10/08/2022 D61.202 Tối 18:30 19
71 01 Liêu Thanh Tâm DA21THC Giáo dục học đại cương 11/08/2022 D61.103 Tối 18:30 26
72 01 Liêu Thanh Tâm DA21THC Giáo dục học đại cương 11/08/2022 D61.104 Tối 18:30 25
73 02 Liêu Thanh Tâm DA21THD Giáo dục học đại cương 11/08/2022 D61.106 Tối 18:30 19
74 02 Liêu Thanh Tâm DA21THD Giáo dục học đại cương 11/08/2022 D61.107 Tối 18:30 19
75 04 Liêu Thanh Tâm DA21THB Giáo dục học đại cương 11/08/2022 D61.206 Tối 18:30 20
76 04 Liêu Thanh Tâm DA21THB Giáo dục học đại cương 11/08/2022 D61.207 Tối 18:30 20
77 03 Liêu Thanh Tâm DA21THA Giáo dục học đại cương 11/08/2022 D61.201 Tối 18:30 21
78 03 Liêu Thanh Tâm DA21THA Giáo dục học đại cương 11/08/2022 D61.202 Tối 18:30 20
79 03 Liêu Thanh Tâm DA21THA Giáo dục học đại cương 11/08/2022 D61.203 Tối 18:30 20
80 04 Liêu Thanh Tâm DA21THB Giáo dục học đại cương 11/08/2022 D61.204 Tối 18:30 20
81 02 Liêu Thanh Tâm DA21THD Giáo dục học đại cương 11/08/2022 D61.108 Tối 18:30 19
82 01 Trần Văn Tuân DA21MNC Tiếng việt mầm non 12/08/2022 D61.207 Tối 18:30 23
83 01 Trần Văn Tuân DA21MNA Tiếng việt mầm non 12/08/2022 D61.201 Tối 18:30 20
84 01 Trần Văn Tuân DA21MNA Tiếng việt mầm non 12/08/2022 D61.202 Tối 18:30 19
85 01 Trần Văn Tuân DA21MNB Tiếng việt mầm non 12/08/2022 D61.203 Tối 18:30 20
86 01 Trần Văn Tuân DA21MNB Tiếng việt mầm non 12/08/2022 D61.204 Tối 18:30 19
87 01 Trần Văn Tuân DA21MNC Tiếng việt mầm non 12/08/2022 D61.206 Tối 18:30 23
88 01 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DA21THA Tiếng Việt 1 15/08/2022 D61.201 Tối 18:30 20
89 01 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DA21THA Tiếng Việt 1 15/08/2022 D61.202 Tối 18:30 20
90 02 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DA21THB Tiếng Việt 1 15/08/2022 D61.206 Tối 18:30 20
91 02 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DA21THB Tiếng Việt 1 15/08/2022 D61.207 Tối 18:30 20
92 01 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DA21THA Tiếng Việt 1 15/08/2022 D61.203 Tối 18:30 20
93 02 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu DA21THB Tiếng Việt 1 15/08/2022 D61.204 Tối 18:30 19
94 01 Trần Văn Tuân DA21THA Tiếng Việt thực hành tiểu học 17/08/2022 D61.201 Tối 18:30 21
95 01 Trần Văn Tuân DA21THA Tiếng Việt thực hành tiểu học 17/08/2022 D61.202 Tối 18:30 21
96 01 Trần Văn Tuân DA21THA Tiếng Việt thực hành tiểu học 17/08/2022 D61.203 Tối 18:30 21
97 01 Trần Văn Tuân DA21THB Tiếng Việt thực hành tiểu học 17/08/2022 D61.206 Tối 18:30 21
98 03 Trần Văn Tuân DA21THC Tiếng Việt thực hành tiểu học 17/08/2022 D61.103 Tối 18:30 26
99 03 Trần Văn Tuân DA21THC Tiếng Việt thực hành tiểu học 17/08/2022 D61.104 Tối 18:30 26
100 03 Trần Văn Tuân DA21THD Tiếng Việt thực hành tiểu học 17/08/2022 D61.106 Tối 18:30 20
101 03 Trần Văn Tuân DA21THD Tiếng Việt thực hành tiểu học 17/08/2022 D61.107 Tối 18:30 20
102 01 Trần Văn Tuân DA21THB Tiếng Việt thực hành tiểu học 17/08/2022 D61.207 Tối 18:30 21
103 01 Trần Văn Tuân DA21THB Tiếng Việt thực hành tiểu học 17/08/2022 D61.204 Tối 18:30 21
104 03 Trần Văn Tuân DA21THD Tiếng Việt thực hành tiểu học 17/08/2022 D61.108 Tối 18:30 20
105 06 Lâm Thị Bạch Tuyết DA21MNC Logic học đại cương 18/08/2022 D61.207 Tối 18:30 19
106 05 Lâm Thị Bạch Tuyết DA21MNA Logic học đại cương 18/08/2022 D61.201 Tối 18:30 25
107 05 Lâm Thị Bạch Tuyết DA21MNA; DA21MNC Logic học đại cương 18/08/2022 D61.202 Tối 18:30 15+19
108 06 Lâm Thị Bạch Tuyết DA21MNB Logic học đại cương 18/08/2022 D61.203 Tối 18:30 20
109 06 Lâm Thị Bạch Tuyết DA21MNB Logic học đại cương 18/08/2022 D61.204 Tối 18:30 20
110 06 Lâm Thị Bạch Tuyết DA21MNC Logic học đại cương 18/08/2022 D61.206 Tối 18:30 19
111 06 Liêu Thanh Tâm CA21MNB Giáo dục học đại cương 19/08/2022 D61.203 Tối 18:30 27
112 06 Liêu Thanh Tâm CA21MNB Giáo dục học đại cương 19/08/2022 D61.204 Tối 18:30 26
113 04 Liêu Thanh Tâm CA21MNA Giáo dục học đại cương 19/08/2022 D61.201 Tối 18:30 21
114 04 Liêu Thanh Tâm CA21MNA Giáo dục học đại cương 19/08/2022 D61.202 Tối 18:30 20
115 03 Huỳnh Thị Ngọc Lan DA21THC Tiếng Việt 1 22/08/2022 D61.201 Tối 18:30 26
116 03 Huỳnh Thị Ngọc Lan DA21THC Tiếng Việt 1 22/08/2022 D61.202 Tối 18:30 25
117 04 Huỳnh Thị Ngọc Lan DA21THD Tiếng Việt 1 22/08/2022 D61.203 Tối 18:30 19
118 04 Huỳnh Thị Ngọc Lan DA21THD Tiếng Việt 1 22/08/2022 D61.204 Tối 18:30 19
119 04 Huỳnh Thị Ngọc Lan DA21THD Tiếng Việt 1 22/08/2022 D61.206 Tối 18:30 18
120 013 Nguyễn Trọng Lăng DA21THA Tâm lý học đại cương 23/08/2022 D61.203 Tối 18:30 20
121 014 Nguyễn Trọng Lăng DA21THB Tâm lý học đại cương 23/08/2022 D61.204 Tối 18:30 20
122 18 Nguyễn Trọng Lăng DA21THD Tâm lý học đại cương 23/08/2022 D61.108 Tối 18:30 21
123 18 Nguyễn Trọng Lăng DA21THD Tâm lý học đại cương 23/08/2022 D61.106 Tối 18:30 21
124 18 Nguyễn Trọng Lăng DA21THD Tâm lý học đại cương 23/08/2022 D61.107 Tối 18:30 21
125 21 Nguyễn Trọng Lăng DA21THC Tâm lý học đại cương 23/08/2022 D61.103 Tối 18:30 27
126 21 Nguyễn Trọng Lăng DA21THC Tâm lý học đại cương 23/08/2022 D61.104 Tối 18:30 26
127 013 Nguyễn Trọng Lăng DA21THA Tâm lý học đại cương 23/08/2022 D61.201 Tối 18:30 20
128 013 Nguyễn Trọng Lăng DA21THA Tâm lý học đại cương 23/08/2022 D61.202 Tối 18:30 20
129 014 Nguyễn Trọng Lăng DA21THB Tâm lý học đại cương 23/08/2022 D61.206 Tối 18:30 21
130 014 Nguyễn Trọng Lăng DA21THB Tâm lý học đại cương 23/08/2022 D61.207 Tối 18:30 20
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)