TUYỂN SINH 2022

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

68313
Hôm nayHôm nay9
Tuần nàyTuần này117
Tháng nàyTháng này185
Số khách trực tuyến 3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số: 12-2022/LT-SP       
                                                                                   LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
                                                                                           Học kỳ 2, năm học 2021-2022
                                                                          Ngày đánh giá: từ ngày 29/8/2022 đến ngày 31/8/2022
 
TT Nhóm CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Buổi thi Giờ thi SL SV
1 01 Tô Hoàng Tuấn DF21TH10 Quản lý giáo dục tiểu học 29/08/2022 D61.201 Tối 18:30 11
2 01 Võ Thanh Hương DA19MN Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 29/08/2022 D61.202 Tối 18:30 27
3 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DF21MN10 Giao tiếp SP ở trường mầm non 29/08/2022 D61.203 Tối 18:30 13
4 01

Võ Thanh Hương +

Nguyễn Tấn Phát

DA19MN Tổ chức HĐ vui chơi cho trẻ (Thực hành) 30/08/2022 D61.301 Chiều 13:00 27
5 01 Võ Thanh Hương DA19MN Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non 30/08/2022 D61.206 Tối 18:30 27
6 01 Nguyễn Thị Hoàng Yến DF21MN10 Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non 30/08/2022 D61.207 Tối 18:30 13
7 03 Nguyễn Thị Hoàng Yến CA21MNB Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non 31/08/2022 D61.203 Tối 18:30 23
8 03 Nguyễn Thị Hoàng Yến CA21MNA Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non 31/08/2022 D61.201 Tối 18:30 20
9 03 Nguyễn Thị Hoàng Yến CA21MNA Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non 31/08/2022 D61.202 Tối 18:30 20
10 03 Nguyễn Thị Hoàng Yến CA21MNB Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non 31/08/2022 D61.204 Tối 18:30 23
  Ghi chú:
- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.
                                LẬP BẢNG                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)