In bài này

THÔNG BÁO – Về việc nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Nội dung xin xem tại đây:

https://www.tvu.edu.vn/thong-bao-ve-viec-nghi-tet-duong-lich-tet-nguyen-dan-tan-suu-nam-2021/