TUYỂN SINH 2022

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

70450
Hôm nayHôm nay37
Tuần nàyTuần này295
Tháng nàyTháng này138
Số khách trực tuyến 5
         TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               KHOA SƯ PHẠM                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                Trà Vinh, ngày 27 tháng 4 năm 2021
DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT  SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ KHOA SƯ PHẠMCÔNG NHẬN
NĂM HỌC 2020-2021

I. CƠ SỞ

TT

HỌ VÀ TÊN

TÊN SÁNG KIẾN

1.

Nguyễn Trọng Lăng

Động cơ thúc đẩy hành vi ủng hộ xã hội của sinh viên trường Đại học Trà Vinh

2.

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Một số biện pháp bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non khoa Sư phạm trường Đại học Trà Vinh

3.

Nguyễn Thị Kim Biên

Giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non

4.

Lâm Thị Bạch Tuyết

Nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong dạy học môn Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non ngành Giáo dục mầm non.

     TRƯỞNG KHOA

            (Đã ký)

 

                 Lâm Thị Bạch Tuyết

KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)