TUYỂN SINH 2022

Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

62926
Hôm nayHôm nay12
Tuần nàyTuần này90
Tháng nàyTháng này859
Số khách trực tuyến 1
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               KHOA SƯ PHẠM                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                Trà Vinh, ngày 27 tháng 4 năm 2022
 
DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT  SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ KHOA SƯ PHẠM CÔNG NHẬN
NĂM HỌC 2021-2022
I. CƠ SỞ
TT HỌ VÀ TÊN TÊN SÁNG KIẾN
1. Nguyễn Trọng Lăng Đồng cảm với hành vi ủng hộ xã hội của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh
2. Lâm Thị Bạch Tuyết Biện pháp rèn kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non
3. Nguyễn Thị Hoàng Yến Một số biện pháp rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên năm thứ nhất ngành Giáo dục mầm non
II. CẤP TỈNH
TT HỌ VÀ TÊN TÊN SÁNG KIẾN
1. Nguyễn Trọng Lăng Đồng cảm với hành vi ủng hộ xã hội của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh
2. Lâm Thị Bạch Tuyết Biện pháp rèn kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non
3. Nguyễn Thị Hoàng Yến Một số biện pháp rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên năm thứ nhất ngành Giáo dục mầm non

               TRƯỞNG KHOA

                  (Đã ký)

                     Lâm Thị Bạch Tuyết

Attachments:
Download this file (KSP_CS01.doc)KSP_CS01.doc[ ]44 kB
Download this file (KSP_CS02.doc)KSP_CS02.doc[ ]62 kB
Download this file (KSP_CS03.doc)KSP_CS03.doc[ ]36 kB
KHOA SƯ PHẠM - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (321)