In bài này

Buổi tọa đàm của Khoa Sư Phạm về “Định hướng đào tạo giáo viên phù hợp chương trình phổ thông tổng thể”

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, trong thời gian qua, trường Đại học Trà Vinh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Nhằm mục đích tạo cơ hội trao đổi, bàn bạc để tìm ra những cách thức, biện pháp mới khai thác những tiềm năng, phát huy những lợi thế có sẵn trong việc đào tạo giáo viên đáp ứng xu thế đổi mới giáo dục hiện nay, sáng ngày 20-8-2019, Khoa Sư Phạm Trường Đại học Trà Vinh tổ chức buổi tọa đàm thảo luận về “Định hướng đào tạo giáo viên phù hợp chương trình phổ thông tổng thể”. Tham gia buổi tọa đàm, ngoài các giảng viên thuộc khoa Sư phạm còn có sự góp mặt của các giảng viên thuộc khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Ngữ văn Khmer Nam Bộ. Chủ đề buổi tọa đàm theo hướng chuyên môn sâu nên qua thời gian mời giảng viên, cán bộ quản lý, nhà nghiên cứu tham gia viết bài thì Ban tổ chức nhận được 13 bài báo cáo. Mặc dù số lượng bài không nhiều, nhưng về nội dung lại rất bao quát, đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau như: đào tạo giáo viên, phương pháp giảng dạy, chiến lược phát triển ngành sư phạm, vấn đề việc làm của sinh viên…

1

Giảng viên Trường Đại học Trà Vinh tham gia buổi tọa đàm tại Khoa Sư phạm

Mở đầu buổi tọa đàm, đại diện bộ môn Sư phạm Tiểu học, thầy Nguyễn Trọng Lăng đã có bài báo cáo chia sẻ về “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học với chương trình giáo dục phổ thông mới”. Theo quan điểm của thầy, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong việc đổi mới giáo dục phổ thông cần đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên. Từ đó, xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục.

Đổi mới giáo dục không chỉ đổi mới người thầy mà còn phải đổi mới quan điểm và tư duy của người học. Theo Ths. Phan Thị Mỹ Ly, giảng viên Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, phát triển năng lực tư duy phản biện cho sinh viên sư phạm ngữ văn cũng là một yếu tố quan trọng cần phải được xem xét. Cụ thể, tác giả đã đề xuất các giải pháp thiết thực phát triển năng lực TDPB cho sinh viên. Một là giải pháp độc lập nhằm mục đích tác động đến ý thức, hình thành thói quen tư duy. Hai là giải pháp tích hợp, lồng ghép. Những giải pháp này nhằm đánh thức, định hướng và rèn luyện cho người học cải thiện hơn kỹ năng tư duy phản biện của họ với giáo viên, với kiến thức, với môi trường học tập nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tương lai. Tác giả nhấn mạnh thực hiện hiệu quả, các đơn vị đối tượng liên quan cần quán triệt quan điểm:

  1. Tư duy phản phản biện là tư duy tích cực và nó thật sự cần trong giáo dục.
  2. Cần có chiến lược thay đổi góc nhìn cho người học
  3. Chuẩn hóa công tác đánh giá

Bên cạnh các nội dung về chuẩn nghề nghiệp hay giải pháp phát triển năng lực tư duy phản biện cho sinh viên thì Ths. Phan Thị Nở, giảng viên khoa Sư phạm đã có bài báo cáo chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy phương pháp cho giáo viên Tiểu học. Cô đã thiết kế thử nghiệm hoạt động trong quá trình giảng dạy bài học Chim chóc trong chương trình SGK Tiếng Việt 2 tập hai.

2

Ths Phan Thị Nở báo cáo tại buổi tọa đàm

Theo quan điểm của cô, môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học có nhiều ưu thế trong việc góp phần hình thành và phát triển toàn diện các năng lực chung của chương trình tổng thể. Những năng lực này được hình thành và phát triển không chỉ thông qua nội dung dạy học mà còn thông qua phương pháp và hình thức tổ chức dạy học mới với việc chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của người học. Vì vậy, việc thiết kế bài dạy của giảng viên nhất thiết phải thiết kế được các hoạt động hướng đến học sinh để học sinh thực hành, vận dụng thì mới có thể góp phần hình thành được năng lực cần thiết cho học sinh.

3

 Quan cảnh thảo luận trong buổi tọa đàm

Thông qua buổi tọa đàm, các tác giả chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng bắt đầu từ năm học 2020-2021, các chiến lược phát triển khoa Sư phạm theo hướng gắn kết tạo mối liên quan mật thiết với các trường Trung học phổ thông. Bên cạnh đó, phương pháp đánh giá học sinh tiểu  học theo thông tư 22 cũng được đề cập. Các giảng viên đã thảo luận và nêu lên quan điểm của cá nhân cho thấy những điểm mạnh và các vấn đề còn tồn tại của thông tư nhằm gợi mở những phương án khắc phục. Kết thúc buổi tọa đàm, thầy Liêu Thanh Tâm đã nhấn mạnh “Những chia sẻ của các giảng viên trong buổi tọa đàm sẽ được đúc kết giúp Khoa Sư phạm xây dựng chiến lược phát triển của Khoa, giúp Khoa nói riêng và Nhà trường nói chung phát huy những lợi thế có sẵn trong việc đào tạo giáo viên đáp ứng xu thế đổi mới giáo dục hiện nay”.

                                                                                             Tin, ảnh: Khắc Quốc – Đan Thanh